voiko yhtiöjärjestykseen kirjoitaa lausuman, että taloyhtiö ei käytä tilintarkastaaja tai toiminnantatkastajaa yhtiön tilinpäätös tietojen tarkistamiseen

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

se riippuu yhtiön koosta ja osakkeenomistajien tahdosta. Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 12 §:n mukaan osakkaat saavat itse päättää yhtiöjärjestyksen sisällöstä; mutta se ei saa olla pakottavan lainsäädännön vastainen.

AsOYL 9 luvussa säädetään, milloin asoy:ssa on pakko olla tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja. Jos yhtiön rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallitsemaa huoneistoa, tilintarkastaja täytyy olla. Tilintarkastaja täytyy olla myös, jos sitä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 kaikista osakkeista tai 1/3 kokouksessa edustetuista osakkeista.

Asoy:ssa täytyy olla tilintarkastaja myös silloin, jos tilintarkastuslaki sitä pakottavasti vaatii. Sen mukaan tilintarkastusvelvollinen on jokainen yhteisö, jossa viime tai sitä edellisenä tilikautena on täyttynyt vähintään 2 seuraavista edellytyksistä:
– taseen loppusumma yli 100 000 e
– liikevaihto tms. tuotto yli 200 000 e
– palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä.

AsOYL:n mukaan yhtiöllä on pakko olla toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa ja jos toiminnantarkastajaa vaatii 1/10 osakkeenomistajista (tai kolmasosa edustetuista).

Jos siis yhtiössänne on laaja yksimielisyys siitä, että tilin- tai toiminnantarkastajaa ei käytetä, voitte määrätä niin – paitsi jos yhtiö on tietyn suuruinen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »