Talo ostettu avoliiton aikana 6 vuotta sitten. Kolme vuotta sitten toinen osapuoli myi oman osansa toiselle eron tullessa..mikä on tämän myyvän osapuolen vastuu jos taloa vielä myydään eteenpäin tai jos asumaan jäänyt osapuoli on omalla toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa. Missä tapauksissa tuo 5 vuoden vastuu aika on myyjällä ja mitä tässä on huomioitava

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Kun kiinteistö myydään eteenpäin, vaaranvastuu siitä siirtyy ostajalle. Entinen omistaja ei siten vastaa niistä vahingoista, joita uusi omistaja aiheuttaa kiinteistölle. Esittämässäsi tilanteessa siis kiinteistöön asumaan jäänyt osapuoli vastaa itse kiinteistölle omalla toiminnallaan aiheuttamastaan vahingosta. Tässä ei ole merkitystä sillä, että kyseessä ovat entiset avopuolisot.

Esittämässäsi tilanteessa kiinteistönkaupan osapuolina ovat olleet entiset avopuolisot (kutsutaan heitä nimillä A ja B). Kun A on myynyt osuutensa kiinteistöstä B:lle, ei A enää myöhemmin ole vastuussa, kun B myy kiinteistön eteenpäin C:lle. A on sitoutunut oikeustoimeen vain B:tä kohtaan, ja kun B:stä on tullut kiinteistön uusi omistaja, eivät tämän myyntitoimet C:lle enää kosketa A:ta.

Kuitenkin, koska A:n ja B:n välisestä kaupasta on kulunut vasta kolme vuotta, saattaa A olla korvausvastuussa B:tä kohtaan. Jos B:n myydessä kiinteistön C:lle asiassa ilmenee, että kiinteistössä on jotakin vikaa, voi C vaatia korvausta B:ltä. Jos tämä vika oli kiinteistössä jo silloin, kun A myy myi osuutensa B:lle, voi B esittää korvausvaatimuksia A:ta kohtaan. C taas ei voi suoraan vaatia korvauksia A:lta, koska he eivät ole osapuolia keskenään oikeustoimessa.

Maakaaren 17§: ssä on lueteltu tilanteet, milloin kiinteistössä on laatuvirhe, josta myyjä on vastuussa. Jos kiinteistössä on ollut tällainen virhe A:n myydessä sen B:lle, voi A olla tästä virheestä vastuussa, vaikka virhe havaittaisiin vasta kiinteistöä edelleen myytäessä C:lle. Kuitenkin, ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Kun B on itse asunut kiinteistössä kolme vuotta ennen kuin kaupat tehtiin A:n kanssa, on B:ltä voitu vaatia suurta selvittämisvelvollisuutta kiinteistön kunnosta. Asiassa ongelmallista on se, B on omistanut jo osan kiinteistöstä ennen kaupantekoa A:n kanssa. Kiinteistöä tuskin on jaettu niin, että esim. yläkerta siitä olisi kuulunut A:lle ja alakerta B:lle ja A on sitten myynyt yläkerran B:lle. Jos tilanne olisi tämä ja yläkerrassa esiintyisi myöhemmin virhe, olisi A korvausvastuussa B:lle. Koska kiinteistö on kokonaisuudessaan ollut (oletettavasti) molempien käytössä, ei tällaista vastuunjakoa voida tehdä.

Laissa ei ole säädöstä siitä, että myyjä olisi kiinteistön virheistä viisi vuotta vastuussa. Tällainen käsitys on kylläkin monella, mutta se ei perustu lakiin. Käsitys saattaa johtua maakaaren säännöksestä, jonka mukaan "jollei ostaja ilmoita laatuvirheestä tai sopimusrikkomuksesta myyjälle viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu, hän menettää oikeutensa vedota siihen." Tämä ei silti tarkoita sitä, että myyjän vastuu kestäisi aina viiden vuoden ajan kiinteistön myymisestä, vaan se kestää kohtuullisen ajan, joka on tapauskohtaista.

Tiivistettynä, A on vastuussa B:lle kiinteistössä esiintyvistä virheistä (ellei katsota, että B:n on tullut tietää niistä) kohtuullisen ajan myyntihetkestä. B:n myytyä kiinteistön C:lle, on B vastuussa kiinteistössä esiintyvistä virheistä C:lle (ellei katsota, että C:n on tullut tietää niistä) kohtuullisen ajan myyntihetkestä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »