Onko valvontaeläinlääkärillä oikeus mennä omakotitalon aidatulle piha-alueelle tarkastamaan tontilla olevat eläimet ilman että omistaja on paikalla? Kyseessä oli ensimmäinen tarkastus kyseiselle ihmiselle, hänen eläintenpidossaan ei ole ollut ongelmia.

1 vastaus


Tiina Nieminen

60 vastausta

Kiitos kysymyksestäsi,

Viranomaisella on oikeus suorittaa eläinsuojelutarkastus sekä ilman epäilyä että jos on aihetta epäillä, että eläintä hoidetaan, kohdellaan tai käytetään eläinsuojelulain taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai lopetusasetuksen vastaisesti. Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset tehdään pääsääntöisesti omistajalle ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksen tekee ensisijaisesti valvontaeläinlääkäri.

Perustuslain mukaan jokaisen henkilön kotirauha on turvattu ja tämä tulee ottaa huomioon myös eläinsuojelullisten toimenpiteiden suorittamisessa. Mikäli tarkastus suoritetaan kotirauhan piirissä, sen saa suorittaa vain viranomainen, jos se on välttämätöntä tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi ja on aihetta epäillä eläimen omistajan tai haltijan syyllistyvän eläinsuojelulain vastaiseen, rangaistavaksi säädettyyn menettelyyn. Kotirauhan piiri kattaa lähtökohtaisesti pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat.

Valvonnan toimittamiseksi tarkastuksen suorittajalla on oikeus päästä tiloihin, joissa eläintä pidetään. Tarkastus on kuitenkin pyrittävä suorittamaan niin, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa eläimille, eläintenpitoyksikön omistajalle tai haltijalle taikka eläintenpitoyksikön toiminnalle.

Antamiesi tietojen perusteella tarkastusta ei suoriteta kotirauhan piiriin kuuluviin pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin. Näin ollen tarkastus voidaan suorittaa ilman ennakkoilmoitusta, ja tarkastuksen suorittajalla on lain mukaan oikeus päästä niihin tiloihin, joissa eläintä pidetään. Edellytyksenä kuitenkin on, ettei tästä aiheudu tarpeetonta haittaa.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »