Oma palstani on tien vieressä, naapuri palstalla on hakkuu käynnissä jonne menee hakkuutie minun palstani poikki. Naapuri palstan omistajalla on tie käyttö oikeus 6 metrin tiehen, ei muita rasitteita.

Nyt puita varastoidaan hakkuutien varteen niin, että kaadetut puut pinotaan kasalle osin yli tuon 6 metrin oikeuden eli minun palstalleni jossa on istutettu taimikko.

Mitä laki sanoo, voiko toisen maalle varastoida puita? Metsälaista en löytänyt vastausta. Voinko vaatia korvauksia varastoinnista ja mahdollisista puu vahingoista?

1 vastaus


Minilex

31 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, ja kiitos kysymyksestäsi!

Laki eräistä naapuruussuhteista tarjoaa vastauksen kysymykseesi.

Lain mukaan kiinteistöjen omistajilla ja vuokralaisilla on velvollisuus sietää naapurikiinteistöjen tavanomaista käyttöä. Kiinteistöään ei saa kuitenkaan immissiokiellon mukaisesti käyttää ensisijaisena tarkoituksenaan tuottaa esimerkiksi melu- tai hajuhaittaa naapurille. Kohtuuttomana haittana saatetaan voida pitää myös tavaran säilömistä naapurin kiinteistöllä. Lähtökohtaisesti häiritsemiskielto koskee naapurin kiinteistön alueelle ulottuvaa toimintaa, eli tässä tapauksessa puita sinun taimikkosi alueella.

Naapurin toimen lainvastaisuus arvioidaan aina tapauskohtaisella kohtuuttomuusarvioinnilla, jossa otetaan huomioon kaikki tilanteen olosuhteet, kiinteistöjen käyttötapa ja haitan kesto. Naapurin käytöksen saa arviointiin nostamalla kanteen käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus voi asettaa naapurille rajoituksen tai kieltää tämän häiritsevän toimen kokonaan. Lisäksi naapuri voidaan velvoittaa palauttamaan vallinnut tila ja, jos olosuhteet täyttyvät, voi naapurilta vaatia vahingonkorvausta esimerkiksi vammasta, haitasta tai tulonmenetyksestä. Kanne on kuitenkin nostettava kolmen vuoden kuluttua haitan ilmenemisestä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]