Kerroin raskaudestani työpaikalla pienen työtiimini kesken työjärjestyksellisistä syistä. Kielsin puhumasta yksityisasiaani eteenpäin organisaatiossa. Yksi kollega tiimistä kuitenkin jakoi tiedon yksikkömme ulkopuolelle. Nyt lähes jokainen tietää raskauteni, vaikka se ei vielä edes näy. Minulta on mennyt luottamus läheiseen kollegaani. Työskentely samassa tiimissä tuntuu mahdottomalta ilman luottamusta. Olen määräaikaisessa työsuhteessa, ja koen että mahdollisuuteni hakea pitkäaikaista työsuhdetta muista yksiköistä on evätty, koska raskausuutinen totta kai vaikuttaa palkkaamiseeni, vaikka ei saisi. Esimieheni tuomitsi kollegani käytöksen. Missä kulkee normaalin työpaikkajuoruamisen ja yksityisyyden loukkauksen raja?

1 vastaus


Minilex

1 vastaus

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen on Suomen rikoslain perusteella rangaistava teko, jos henkilö levittää yksityiselämään liittyviä tietoja lukuisille ihmisille. Lisäksi teon tulee olla omiaan aiheuttamaan vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Tapauksesi kannalta on siis tärkeää ottaa huomioon, kuinka suurelle joukolle tieto raskaudestasi on levinnyt ja minkälaista vahinkoa tiedon levittämisestä on sinulle aiheutunut. Tietojasi levittäneen henkilön on myös tullut toimia tahallisesti, jotta hänelle voisi muodostua rikosoikeudellinen vastuu asiassa. On tärkeää huomata, että yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen ei itsessään ole kiellettyä rikoslaissa, vaan tiedon levittämisen tulee tapahtua loukkaavalla tavalla. Toisin sanoen raskautesi paljastaminen muille työyhteisön jäsenille ei ole rangaistavaa, ellei siitä koidu sinulle jonkinlaista vahinkoa. Ilman vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa tapauksesi on valitettavasti luokiteltava normaaliksi työpaikkajuoruamiseksi. Vahingon syntymisen arviointi on objektiivista, jolloin henkilökohtainen kokemuksesi teon loukkaavasta luonteesta ei ole riittävää. Objektiivinen arviointi tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että teon voidaan yleisesti ottaen olettaa aiheuttavan haittaa suurelle osalle sellaisista ihmisistä, joihin kyseisenlainen toiminta kohdistuu.

Olet oikeassa siinä, että raskautesi ei saa vaikuttaa negatiivisesti palkkaamiseesi uuteen työsuhteeseen. Koska raskaus ei saa vaikuttaa palkkaamispäätökseen, ei kollegasi voida katsoa levittäneen tietoa sinulle vahingollisella tavalla. Muu sinulle aiheutunut vahinko tiedon levittämisen seurauksena voi sen sijaan johtaa teon rangaistavuuteen, mikäli edellä esitetyt vaatimukset täyttyvät. Jos siis epäilet työnantajasi toimivan syrjivästi sinua kohtaan raskautesi perusteella, on kyseessä oikeudellisesti erillinen kysymys suhteessa kollegasi levittämiin tietoihin raskaudestasi. Suosittelenkin ottamaan yhteyttä lakimieheemme, mikäli tarvitset apua toimenpiteissä raskaussyrjintään ja työnantajaasi nähden.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]