Erosin ex-vaimosta kesällä 2015. Kävimme laskemassa elatusmaksut, ja minulle määrättiin maksuvaran mukaan yht. 600€ kahdesta lapsesta. Eksä sai yksinhuoltajuuden, vaikka halusin yhteishuoltajuuden. Sovimme eksän kanssa suullisesti, että maksan 600€/kk vuoden verran ylitöitä tekemällä. Minulle merkittiin siis nettotuloiksi 2100€/kk, vaikka normaali tulotasoni on 1800€/kk päivätyöstäni (vakituinen kokoaikatyö). Jos eksä ei suostu alentamaan elatusmaksujani, niin voinko hakea käräjäoikeuden kautta muutosta kohtuuttomuuteen vedoten. En jaksa yksinkertaisesti tehdä jatkuvasti tällaista määrää ylitöitä.

1 vastaus


Minilex

13 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lapsella on lain mukaan oikeus riittävään elatukseen ja lapsen vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lain mukaan elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla. Teillä onkin entisen puolisonne kanssa sopimus elatusmaksuista.

Elatusavun määrää ja sen suorittamistapaa on mahdollista muuttaa sopimuksella. Sopimusteitse elatusapua voidaan muuttaa jokseenkin vapaasti jälkeenpäin. Elatusavun tarkastaminen sopimuksella onkin kaikkein edullisen vaihtoehto, koska siihen ei liity oikeudenkäyntikuluriskiä.

Elatusavun muuttaminen onkin edullisinta ja helpointa, jos sovitte määrään muuttamisesta keskenänne entisen puolisonne kanssa. On toki ymmärrettävää, jos ette pääse yhteiseen näkemykseen elatusavun muuttamisesta. Jos ette pääse sopimukseen elatusavun alentamisesta, voidaan elatusapu tarkistaa tuomiolla. Tarkastuksen edellytyksinä kuitenkin on, että lain vaatimissa olosuhteissa, kuten vanhemman elatuskyvyssä, on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena.

Oikeuskäytännössä olennaisina muutoksina on pidetty ansiotulojen merkittävää alentumista, jos muutos ei ole johtunut vapaaehtoisesta siirtymisestä huonommin palkattuun tehtävään. En osaa ikävä kyllä sanoa, täyttyykö olennaisuuden edellytys tilanteessasi, koska kyse on 300 euron muutoksesta kuukaudessa. Voit kuitenkin hakea käräjäoikeudelta muutosta elatusmaksuihin. Varmaa lopputulosta oikeudenkäynnistä en kuitenkaan osaa ennustaa. Huomionarvoista on, että oikeudenkäyntikulut tulevat yleensä etävanhemman maksettaviksi, koska lasta ei voida velvoittaa suorittamaan vastapuolen eli etävanhemman oikeudenkäyntikuluja.

Jos ette pääse sopimukseen entisen puolisonne kanssa elatusavun alentamisesta, suosittelisin kääntymään lakimiehen puoleen, joka on erikoistunut perhe- ja jäämistöasioihin. Hän varmasti osaa sanoa varmemmin, täyttyykö tilanteessasi olennaisen muutoksen edellytys.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]