Sain sakot peltipoliisi otti kuvan. En ollut tien nopeudesta tietoinen kun nopeusrajoitus tolppa oli lumenpeitossa. Eli onko jotain lakipykälää mihin voi vedota oikeudessa?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

20 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Rikesakkomääräys annetaan rikkomukseen käytetyn ajoneuvon kuljettajaa selvittämättä sille luonnolliselle henkilölle, joka rikkomuksen tekoaikana oli rikkomukseen käytetyn ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija tai tilapäinen käyttäjä.

Kysyit, mihin nimenomaiseen lain pykälään voisit vedota, kun nopeusrajoituskyltti oli lumen peitossa. Et tiennyt, mikä on alueen voimassaoleva nopeusrajoitus.

Valitettavasti kuitenkaan mistään laista ei löydy semmoista säännöstä, että lumipeitteinen liikennemerkki ykskantaan vapauttaisi liikennesääntöjen noudattamiselta. Päinvastoin, luminen nopeusrajoituskyltti ei vapauta kuljettajaa liikennesääntöjen noudattamiselta. Sen sijaan kuljettajan tulee selvittää kulloinenkin nopeusrajoitus alueella. Tieto voi perustua muun muassa siihen yleiseen tiedossa olevaan seikkaan, että taajamissa yleisrajoitus on 50 km/h ja taajamien ulkopuolella 80 km/h.


Rikesakkojen osalta voit vedota kuitenkin esimerkiksi laki sakon ja rikesakon määräämisestä 23 §:ään: “Jos -- rikkomus on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen,-- voidaan muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa kirjallinen huomautus. Huomautuksen antaa poliisimies, ja se lähetetään huomautuksen saaneen henkilön ajoneuvoliikennerekisteristä ilmenevään osoitteeseen”. Kun rikkomus on siis olosuhteisiin nähden vähäinen, kirjallinen huomautus siis riittää ilman sakkoja.

Siispä, mikäli sinulla on uskottava kertomus esimerkiksi käsillä olleista olosuhteista tapahtuma-aikana, niin mahdollisesti rikesakko alenee pelkäksi kirjalliseksi huomautukseksi. Poliisilaitoksen päällikkö suorittaa arvioinnin tapauskohtaisella harkinnalla. Jos sinulla esimerkiksi on valokuva lumisesta nopeusrajoituskyltistä, voit liittää sen todistusaineistoksi vastustamisilmoitukseen.

Siis vetoa siihen, että kirjallinen huomautus on riittävä seuraamus, sillä rikkomus on vähäinen kyseisissä käsillä olleissa olosuhteissa. Rikesakkomääräys on määrätty perusteettomasti ja virheellisin perustein. Voit vedota esimerkiksi vaikeisiin sääolosuhteisiin ja lumipeitteiseen kylttiin, jota ei voinut kohtuudella kyseisissä olosuhteissa havaita. Kyseisen liikennemerkin noudattamisen vaatiminen on ollut käsillä olleissa olosuhteissa kohtuuton vaatimus. (Tapahtuma-aikaan oli hämärää).
Toisaalta voit vedota myös esimerkiksi väitetyn ylinopeuden vähäisyyteen, mikäli et ajanut kovin runsasta ylinopeutta. Voit myös vedota, että oma auton nopeusmittarisi ei näyttänyt ylinopeutta. Syitä, mihin voit vedota vähäisyyskriteerin täyttymiseksi asiassa, voit laatia muitakin. Olennaista on, että rikkomus on ollut vähäinen ja rikesakkomääräys näillä perusteilla perusteeton. Rikesakkomääräys pitää näissä olosuhteissa poistaa.

Toisaalta voit vedota kenties myös maantien kunnossapitäjän vastuuseen maantielain 33 § nojalla, mikäli tieolosuhteet olivat mielestäsi tyydyttävää tasoa huonommat tapahtuma-aikana. Lain mukaan maantie on näet pidettävä tyydyttävässä kunnossa. Tien ei siis tarvitse olla täydellisessä, vaan tyydyttävässä kunnossa.

Maantien kunnossapidon riittävän tason määräytymisessä otetaan huomioon mm. maantien liikenteen määrä ja laatu, tien liikenteellinen merkitys sekä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika ja muut olosuhteet. Tien kunnossapitoon kuuluu myös liikenneopasteiden pitäminen lumesta puhtaana. Nyrkkisääntönä on, että mitä vilkkaampi tie, sitä korkealuokkaisempaa kunnossapitoa voidaan edellyttää.

Toivotan onnea rikesakkomääräyksen vastustamisilmoituksen tekoon sekä toivottavasti lopputulos on kannaltasi myönteinen ja rikesakkomääräys poistetaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]