Hei. Meidän yksityistie on reilun kahden kilometrin mittainen. Kunta on kaavoittanut nyt tätä aluetta ja asemakaava yltää suunnilleen tien puoleen väliin.
Tie ei ole läpikulkutie mutta tällä kaava-alueella on ollut puunajoa ja muuta liikennettä mikä on rikkonut tietä.
Siirtyykö tällaisessa tapauksessa tienhoito vastuu kunnalle vai säilyykö se tienhoitokunnalla?
Kunta ei ole halukas ottamaan vastuuta tien kunnostuksesta.
Kuka on vastuussa jos joku rikkoo vaikka autonsa tiellä sen huonon kunnon vuoksi?

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestistäsi. Kunnan kadunpitovelvollisuus alkaa silloin, kun asemakaavan mukaisena toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää, eikä kunnalle kadun rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina liikennetarpeeseen nähden. Yksityisteitä voi siis olla myös asemakaava-alueella, koska kaavan vahvistaminen yksinään ei aiheuta kunnalle kunnossapitovastuuta kaava-alueella olevasta tiestä. Silloin kun kunta tulee velvolliseksi rakentamaan alueelle kadun, myös yksityinen tie tai tienosa lakkaa. Tiekunta voi tarvittaessa saattaa kysymyksen kunnan velvollisuudesta ottaa tienpito hoidettavakseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsiteltäväksi. Ely-keskus voi uhkasakolla velvoittaa kunnan täyttämään velvollisuuden.

Tiekunnan on pidettävä tie tarkoitustaan vastaavassa kunnossa, eli lähinnä tieosakkaiden tarpeiden vaatimassa kunnossa. Tie on siis pidettävä sellaisessa kunnossa, että se kestää tieosakkaiden ja muiden tien käyttäjien tiemaksuissa huomioidut kuljetukset. Tietä kuljetuksella vahingoittanut osakas onkin velvollinen korvaamaan tien kuntoonpanon silloin, kun tien vaurioituminen johtuu kuljetuksesta jota ei ole huomioitu etukäteen. Tieosakkaat ovat yhdessä vastuussa tien kunnossapidosta - ja myös sen laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista. Vastuuta muita tieosakkaita tai toisia tienkäyttäjiä kohtaan ei synny, jos yhteisesti sovittua kunnossapitotasoa on noudatettu ja mitään laiminlyöntejä ei ole tapahtunut. Myös vahingon ennalta arvattavuudelle voidaan antaa merkitystä korvausvastuun arvioinnissa. Tilanteessa jossa tienpitäjä laiminlyö todetusta vaarasta ilmoittamisen ja antaen tilanteen jatkua ennallaan, tienpitäjä voi olla jopa rikosoikeudellisessa vastuussa. Tiekunnan kannattaakin harkita vastuuvakuutuksen ottamista mahdollisia vahinkotilanteita varten.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]