Hei! Miten vastaan saamaani haasteeseen joka koskee vastikesaatavaa jonka olen maksanut. Onko olemassa jotain muotoseikkoja jotka pitää ottaa huomioon. Minulla on olemassa selvitys siitä miten olen vastikkeen maksanut. Mitä muuta vastauksessa pitää olla?

1 vastaus


Minilex

43 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestänne,

Vastaajaa kehotetaan haasteessa vastaamaan kanteeseen pääsääntöisesti kirjallisesti. Haasteessa vastaajaa kehotetaan vastauksessaan:

1) ilmoittamaan, myöntääkö hän kanteen vai vastustaako hän sitä;

2) vastustaessaan kannetta esittämään sellaiset perusteet vastustamiselle, joilla on merkitystä asian ratkaisemisen kannalta;

3) ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka hän aikoo vastauksensa tueksi esittää, ja mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen;

4) esittämään vaatimuksensa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, jos hän pitää sitä aiheellisena;

5) liittämään vastaukseen asiakirja, johon kanteen vastustaminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja ne kirjalliset todisteet, joihin vastauksessa vedotaan; sekä

6) tekemään väitteensä siitä, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa tutkittavaksi.

Vastauksessa on lisäksi ilmoitettava mahdollisen asianajajan tai muun oikeudellisen avustajan yhteystiedot ja sellainen osoite, jonka kautta tuomioistuin voi olla yhteydessä vastaajaan. Vastaajan on myös ilmoitettava oma sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot. Vastauksessa tulee olla vastaajan allekirjoitus tai, jos hän ei ole itse laatinut vastausta, muun vastauksen laatineen henkilön allekirjoitus, ammatti ja kotipaikka.

Kirjallinen vastaus on toimitettava tuomioistuimen kansliaan tuomioistuimen määräämässä ajassa haasteen tiedoksiannosta. Ennen määräajan umpeen kulumista tehdystä pyynnöstä asetettua määräaikaa voidaan erityisestä syystä pidentää.

Sinun tulee siis vastineessa ilmoittaa, että vastustat kannetta ja esittää vastustamiselle perusteet ja mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka aiot esittää ja mitä aiot näyttää niillä toteen. Voit myös esittää vaatimuksesi oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Lisäksi sinun tulee liittää vastaukseen asiakirja tai sellaiset kirjalliset todisteet, joihin vastauksessa vetoat. Lisäksi vastauksessa tulee olla yllä mainitut perustiedot, eli tarvittavat yhteystiedot ja allekirjoitus.

Jos sinulle jäi vielä kysyttävää asiaan liittyen, soittamalla lakipuhelimeen saat nopeiten vastauksen mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]