Meillä on perikunta, jota ei ole ositettu vaan koko omaisuus on yhteisomistuksessa. Mitä voi tehdä tapauksessa, jossa yksi perikunnan osakas ei suostu noudattamaan yhdessä laadittuja sääntöjä sekä on ottanut käyttöönsä perikunnan maakiinteistön omaan mielivaltaiseen käyttöön. Kyseessä oleva osakas myös käyttää kiinteistöä varastoalueena ja varastona piittaamatta muiden tahdosta pitää paikat kunnossa.

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestistäsi. Pääsäännön mukaan kaikista kuolinpesän asioiden hoidosta on päätettävä osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Yksi osakkaista ei siten voi mielivaltaisesti päättää pesän asioiden ja omaisuuden hoidosta ilman muiden suostumusta. Yhteishallinto voi olla joko lakimääräistä tai erilliseen sopimukseen perustuvaa.

Yksikin pesän osakkaista yksin voi kuitenkin kanteella vaatia turvaamistoimia, jos on olemassa vaara, että joku pesän osakkaista tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavoin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä. Tällaisessa tapauksessa tuomioistuin voi sakon uhalla esimerkiksi kieltää pesän osakasta tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin, oikeuttaa toisen kuolinpesän osakkaan tekemään jotakin tai määrätä kuolinpesän omaisuuden pantavaksi toimitsijan haltuun ja hoitoon. Toimitsijan tehtävänä on pesän omaisuuden säilyttäminen.

Pesän osakkaat ovat myös vahingonkorvausvelvollisia toisilleen pesän yhteishallinnon aikana aiheuttamastaan vahingosta. Pesän osakkailla on myös normaali rikosoikeudellinen vastuu, esimerkiksi täysin oikeudeton omaisuuden haltuunotto voidaan tuomita kavalluksena. Jos yhteishallintoa ei saada toimimaan, voi olla myös tarpeen harkita pesän jakamista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]