Hei. Sain kahden lapseni yksinhuoltajuuden v. 2016. Silloin isä suostui luopumaan huoltajuudestaan sillä ehdolla, että lasten sukunimeä ei muuteta. Laadittiin paperi, jossa molempien vanhempien allekirjoitus. Jälkeenpäin olen miettinyt, että onko tällainen pätevä? Ja jos on niin päteekö se siihen saakka, kun lapset täyttää 18 vai saako jo 12-vuotias laaditusta paperista huolimatta vaihtaa halutessaan sukunimensä?

1 vastaus


756 vastausta

Hei!

Kiitos kysymyksestä.

Alaikäisen sukunimen vaihtaminen edellyttää molempien huoltajien suostumusta. Mikäli vain toinen vanhemmista on lapsen lainmukainen huoltaja, riittää sukunimen vaihtamiseen kyseisen huoltajan suostumus. Sen sijaan yhteishuoltajuussuhteessa toinen huoltajista ei voi yksin päättää lapsen sukunimen muuttamisesta.

On kuitenkin huomattava, ettei 12 vuotta täyttäneen alaikäisen sukunimeä voida muuttaa, jos hän itse vastustaa nimen muutosta. Poikkeuksellisesti tällaisen lapsen suostumusta ei hänen nimensä vaihtamiseksi tarvita, jos lapsi on sairauden tai vammaisuuden vuoksi estynyt ilmaisemaan kantansa asiassa. 12 vuotta ei kuitenkaan ole lapsen itsemääräämisoikeuden suhteen ehdoton alaraja, vaan nuoremmankin lapsen suostumus nimen vaihtamiseen on saatava, jos lapsi ymmärtää asian merkityksen riittävissä määrin.

15-vuotias lapsi voi määrätä itsenäisesti sukunimestään huoltajansa rinnalla. Jos 15 vuotta täyttänyt alaikäinen ja huoltaja ovat erimielisiä, on alaikäisen oma mielipide ratkaiseva. 15 vuotta täyttänyt voi tehdä myös itse aloitteen nimensä muuttamiseksi. Huoltajaa saatetaan kuulla asiasta, mutta kuuleminen ei ole välttämätöntä asian ratkaisemiseksi. Näin ollen laki takaa 15 vuotta täyttäneelle oikeuden päättää itse sukunimestään. Tätä oikeutta ei voida sopimuksin poistaa.

Alaikäisen nimen muuttamista on rajoitettu tietyissä tapauksissa. Nimen muuttamiseen tarvitaan erityinen syy, jos lapsen etu- tai sukunimeä on muutettu kolme kertaa ennen kuin lapsi täyttää 12 vuotta. Erityinen syy tarvitaan myös silloin, jos muutoksen seurauksena lapsen nimiyhteys katkeaisi kumpaankin vanhempaan tai perheen alaikäisille täyssisaruksille tulisi eri sukunimet.

Alaikäisen sukunimi voidaan vaihtaa vain hakemuksella. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle. Siinä on mainittava haluttu sukunimi ja valinta on perusteltava, ellei se ole selvästi tarpeetonta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]