veronalainen tulo mitä voisi tarkoittaa

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450


Hei ja kiitos viestistäsi,

Veronalaista tuloa ovat, tietyin rajoituksin, verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot.
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulo jaetaan kahteen tulolajiin. Ne ovat pääomatulo ja ansiotulo. Ansiotuloa on kaikki muu tulo kuin pääomatulo. Tavallisimpia ansiotuloja ovat työsuhteen perusteella saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo sekä eläke. Pääomatuloksi katsotaan puolestaan lähtökohtaisesti sellainen tulo, joka on kertynyt muun varallisuuden tuottamana. Pääomatuloa on siten omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo.

Henkilökohtainen tulo, maatalouden tulo sekä elinkeinotulo verotetaan omien säännöstensä mukaisesti. Näitä kutsutaan tulolähteiksi.

Tulot verotetaan eri verolakien mukaan riippuen tulolähteestä. Esimerkiksi maatalouden verotettava tulo määritetään maatilatalouden tuloverolain mukaan. Näin ollen on tärkeää tietää, mihin tulolajiin taikka tulolähteeseen tulon kuuluu.

Tarkempia kysymyksiä verotuksesta voit esittää Minilexin lakimiehille.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]