Minkälainen rangaistus seuraa ajokortitta ajamisesta?

1 vastaus


Minilex

39 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

kun puhutaan ajokortitta ajamisesta on syytä tehdä ero ajokortitta ajamisen ja ajo-oikeudetta ajamisen välillä.

Ilman ajo-oikeutta ajamisesta käytetään rikosnimikettä kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.
Rikoslain (23. luku 10§) mukaisesti ajo-oikeudetta tai ilman vaadittavaa pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa ajamisesta on tuomittava sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Mikäli kuljettaja on vain unohtanut ottaa ajokorttinsa mukaansa, ei tätä pidetä oikeudettomana kulkuneuvon kuljettamisena. Tällöinhän kuljettajalla kyllä on voimassa oleva ajo-oikeus. Ajo-oikeudetta ajaminen siis edellyttää, että kuskilla ei jo ole vielä ollut ajo-oikeutta tai että hän on menettänyt ajo-oikeuden joko määräajaksi tai kokonaan.

Mikäli henkilöllä on ajokortti, mutta ajokorttia ei ole mukana tuomitaan hänet ajokorttirikkomuksesta sakkoon. Kyseessä on tällöin rikesakkorikkomuksesta annetun lain (4 §) mukainen rikesakko, jonka suuruus on tällä hetkellä 40 €.
Kuljettajalla onkin ajokorttilain (32§) mukaisesti velvollisuus pitää ajokorttia ajettaessa mukanaan ja esitettävä se vaadittaessa poliisimiehelle tai muulle liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässä toimivalle tulli- ja rajavartiomiehelle sekä valvomaan määrätylle virkamiehelle.
Mikäli kuljettajalla kyllä on voimassa oleva ajokortti, mutta hänellä ei ole sitä mukanaan, voi poliisimies sallia ajon jatkamisen. Kuljettaja voidaan tällöin kuitenkin velvoittaa esittämään ajokortti poliisille määräajassa.

Lisätietoa liikennerikoksista löydät Minilexin artikkeleista. Henkilökohtaisissa kysymyksissäsi voit olla yhteydessä lakimiespuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]