Onko yksityiskirjeiden tai niistä poimittujen otteiden julkaisemissa esim. kirjassa rajoituksia?

1 vastaus


Minilex

130 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Ei ole yksiseliteistä vastausta siihen, milloin kirjeen saa julkaista, mutta rajoituksia voi seurata esimerkiksi silloin, kun on kyse salassapidettävistä tiedoista, jotka on tarkoitettu vain vastaanottajan ja lähettäjän tietoon. Jos kirje ei täytä teoksen tunnusmerkistöä (esim. runo), eikä se sisällä yksityisyyden suojaan liittyvää tietoa (esim. terveystietoja) tai muuta jonkin lain perusteella salassapidettävää tietoa, kirjeen voi julkaista sellaisenaan.

Joka oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan, syyllistyy yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen. Teon rangaistavuuden edellytyksenä on kuitenkin, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Kannattaa siis olla varovainen julkaistaessa lupaa kysymättä toisen henkilön yksityiselämää koskevia tietoja.

On kuitenkin huomattava, että aina toiselle henkilölle vahingollisenkaan yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen ei ole rangaistavaa, sillä "yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi. --- Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä." (rikoslaki 24 luku 8 §)

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]