Hei
onko olemassa jotakin listausta, mitä onnettomuustilanteesta saa kertoa henkilön huoltajille, medialle yms? Henkilön nimeä ei saa kertoa, mutta millä tarkkuudella itse onnettomuudesta saa kertoa? Jos henkilöltä katkeaa esim. jalka, saako sen kertoa, vai onko oikeus kertoa vain, että henkilöllä ei ole hengenvaaraa tms.

Onko olemassa jotakin listausta, mitä asioita onnettomuudessa tms. saa kertoa?

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos viestistäsi!

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säännellään potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapitoa. Kyseisessä laissa mainitaan nimenomaisesti, että potilasasiakirjojen sisältämät tiedot ovat salassa pidettäviä. Näin ollen terveydenhuollon ammattihenkilön tai muun terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevän tai sen tehtäviä suorittavan henkilön ei ole sallittua antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja ilman potilaan kirjallista suostumusta. Mainitulla sivullisella tarkoitetaan muita kuin joko asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. Potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja voi tietyissä, laissa erikseen määritellyissä, tilanteissa olla mahdollista antaa esimerkiksi potilaan lähiomaiselle taikka muulle läheiselle, jos henkilö on tajuttomassa tilassa tai hoidettavana johtuen muusta siihen verrattavasta syystä. Lähiomaiselle voidaan tällöin antaa tieto potilaan henkilöstä ja terveydentilasta, jos ei ole syytä olettaa, ettei potilas tahtoisi näin tehtävän.

Edellä esitellyt seikat koskevat nimenomaan sitä, milloin tietyt terveydenhuollon parissa toimivat henkilöt voivat luovuttaa hoidettavana olevan potilaan potilasasiakirjojen sisältämiä tietoja. Kysymyksesi vaikuttaa ulottuvan kuitenkin myös siihen, millä tavalla onnettomuuksista on sallittua uutisoida ja miten henkilön yksityiselämän suoja tällöin toteutuu. Etsiessäsi asiaan liittyvää listausta, on suositeltavaa tutustua esimerkiksi Julkisen sanan neuvoston (JSN) julkaisemiin journalistin ohjeisiin. On kuitenkin hyvä huomioida, että ohjeet ovat journalismin alalla omaksuttua itsesääntelyä, eivätkä sido lainsäädännön tavoin. Journalistin ohjeiden mukaan hankittaessa tietoa ja uutisoitaessa onnettomuuksien ja rikosten uhreista tai sairaus- ja kuolemantapauksista, on tarpeellista noudattaa hienotunteisuutta. Yleisesti ottaen julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on ohjeiden mukaan sallittua selostaa ja kuvata myös ilman asianosaisten suostumusta. Arkaluonteisia tietoja voidaan julkaista pääsääntöisesti vain asianomaisen luvalla ja huomioon on julkistakin aineistoa julkaistaessa otettava yksityiselämän suoja.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]