Hei miten tulee toimia, kun päämies haluaa antaa rahaa aikuisille lapsilleen ja lapsenlapsellensa satunnaisesti. Ymmärtää asian merkityksen ja päämies on tämän esittänyt. Joka kertako nimi paperiin, päivämäärä, ja vuosi. Miten tulisi edunvalvojana asiassa toimia. (Vuositiliä ajatellen).

1 vastaus


Minilex

130 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Holhoustoimilain mukaan päämies ei saa lahjoittaa päämiehen omaisuutta. Jos päämies tahtoo antaa lahjan, joka on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että antajan tarkoitus voi toteutua. Koska edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehen omaisuutta, tulee edunvalvojan siis huolehtia siitä, että päämies pystyy halutessaan antamaan itse tällaiset merkitykseltään vähäiset lahjat. Merkitystä on siis sillä, miten suurista rahalahjoista on kyse.
On huomattava, että päämiehelle on jätettävä se omaisuus, jota hän tarvitsee henkilökohtaista käyttöään varten ja hänen vallintaansa on jätettävä hänen tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiinsa nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja. Edunvalvoja voi jättää päämiehensä vallittavaksi muutakin tämän omaisuutta, jos se on päämiehen edun mukaista. Missään ei kuitenkaan ole ilmaistu tarkasti sitä, mikä on kohtuullinen määrä. Kun kysymys on päämiehen omasta omaisuudesta, edunvalvojan on huolehdittava siitä, että päämies voi käyttää sitä hyväkseen. Koska nämä käyttövarat kuuluvat päämiehen vallintaan, hän saa itse päättää niiden käyttämisestä, mutta edunvalvojan harkinnassa on, miten paljon käyttövaroja päämies saa käytettäväkseen. Edunvalvojan harkintaa tässä saa ohjata vain päämiehen etu.
Vuositilistä tulee käydä selville päämiehen varat ja velat tilikauden alkaessa ja päättyessä, tilikauden aikana niissä tapahtuneet muutokset, päämiehen puolesta tehdyt merkittävät oikeustoimet sekä muut vastaavat toimenpiteet, joihin edunvalvoja on ryhtynyt omaisuutta hoitaessaan. Kirjanpitovelvollisuus täyttyy, kun pankin antamat tiliotteet säilytetään järjestyksessä tavallisessa mapissa yhdessä kuittien kanssa. Vuositiliä varten ei siis tarvinne edunvalvojan allekirjoituksia joka kerralla, kun päämies antaa vähäisiä määriä rahaa sukulaisilleen, koska tällaiset lahjoitukset koskevat päämiehen käyttövaroja, jotka ovat jo muutenkin päämiehen omassa määräysvallassa. Kuten edellä sanottu, muutokset pankkitilillä on kuitenkin oltava näkyvillä kirjanpidossa.
Lain asettama tilivelvoite on täytetty asianmukaisella tavalla, jos holhousviranomaisella on annettujen tietojen perusteella mahdollisuus valvoa omaisuuden hoitamista ja omaisuuden hoitosuunnitelman noudattamista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]