Hei,
minkä maan avioliittolakia sovelletaan seur. tapauksessa? Olen mennyt naimisiin -85 UK:ssa engl.miehen kanssa ja asuttuamme monessa maassa, muutimme erilleen 2004, jolloin asuimme Saksassa. Hän muutti Thaimaahan ja minä lapseni kanssa Suomeen. Hän halusi eron ja lupasi hoitaa juridisen puolen, mutta näin ei ole tapahtunut vieläkään. Itse olen antanut tilanteen olla, koska naimisissa/ asumiserossa, ei vaikuta elämääni. Hänkään ei ole tahollaan mennyt uudelleen naimisiin.Onko avioliittomme edes enään voimassa??? Emme ole tavanneet näinä menneinä vuosina ja nyt hän on menettänyt työnsä Thaimaassa ja on varaton. Pelkään, että minulle voi koitua 'jotain' kustannuksia hänen taholtaan, koska olen vielä hänen vaimonsa. Vai olenko? Miten eroan lopullisesti ja ilman kustannuksia? Yst. terv Auli

1 vastaus


Minilex

39 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

avioliittonne on edelleen voimassa, mikäli ette ole virallisesti eronneet. Ajan kuluminen ja pitkäänkin erillään asuminen ei nimittäin käytännössä saa aikaan avioeroa.

Suomen avioliittolain 119 §:n mukaan, avioeroasia voidaan tutkia Suomessa, mikäli jommallakummalla puolisoista on kotipaikka Suomessa. Kertomasi mukaan olet muuttanut Suomeen jo vuonna 2004, joten kotipaikkasi voidaan katsoa olevan Suomessa. Kun laitat avioeroasian vireille eli teet hakemuksen avioerosta käräjäoikeuteen Suomessa, sovelletaan avioeroon Suomen lainsäädäntöä. Suomessa annettu ratkaisu avioerosta myös tunnustetaan ainakin toisissa EU:n jäsenvaltioissa.

Vaikka sinulla on mahdollisuus hakea avioeroa Suomessa ja Suomen lainsäädännön mukaisesti, voi olla ja tilanteessasi hyvinkin todennäköisesti on, että aviovarallisuussuhteisiinne sovelletaan jonkin toisen valtion lakia.
Avioliittolain 129§:n mukaan avioliiton varallisuussuhteisiin nimittäin sovelletaan sen valtion lakia, johon kummallekin puolisolle muodostui kotipaikka avioliiton solmimisen jälkeen, ellei asiasta ole kirjallisesti sovittu toisin. Lisäksi samassa kohdassa säädetään, että jos puolisoiden kotipaikka on myöhemmin siirtynyt toiseen valtioon, sovelletaan aviovarallisuussuhteisiin tämän valtio lakia. Edellytyksenä tällöin kuitenkin on, että puolisot ovat asuneet tässä valtiossa vähintään viisi vuotta. Tämän valtion laki tulee kuitenkin sovellettavaksi heti kotipaikan saamisesta alkaen, mikäli puolisoilla on aiemmin avioliiton aikana ollut kotipaikka kyseisessä valtioissa tai jos molemmat puolisot ovat kyseisen valtion kansalaisia. Lisäksi samassa pykälässä vielä säädetään, että jos puolisoille ei ole muodostunut kotipaikkaa samassa valtiossa, avioliito varallisuussuhteisiin sovelletaan sen valtion lakia, johon puolisoilla kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on läheisin yhteys.

Näin ollen voi olla, että aviovarallisuussuhteisiinne tulisi soveltaa Englannin lainsäädäntöä tai mikäli olette yllä esitetyllä tavalla asuneet esim. Saksassa 5 vuotta Saksan lainsäädäntöä.
Se, että aviovarallisuussuhteisiin sovelletaan toisen maan lakia tarkoittaa avioerotapauksessa käytännössä sitä, että puolisoiden omaisuuden jakamiseen avioliiton purkauduttua sovelletaan vieraan valtion lakia. Tilanne voi siis olla hyvinkin se, että sinulle myönnetään avioero Suomen lainsäädännön mukaisesti, mutta sinun ja puolisosi omaisuuden ositukseen (jakamiseen) sovelletaankin esimerkiksi Englannin lainsäädäntöä.

Kansainvälisten avioliittojen lainvalintaan liittyvät kysymykset ovat usein varsin monimutkaisia ja tilanteissa, jossa aviopuolisot ovat eri kansalaisuutta ja muuttaneet usein valtiosta toiseen voi olla vaikea hahmottaa, mikä valtion lain mukaan puolisoiden omaisuutta koskevat kysymykset tulisi ratkaista. Jotta asiasi ratkeaa varmasti oikein ja voit arvioida, mikä olisi taloudellisesti kannaltasi järkevin ratkaisu suosittelisin sinua ottamaan vielä erikseen yhteyttä kansainvälisiin avioliittoasioihin perehtyneeseen juristiin.

Mainittakoon vielä, että täysin ilman kustannuksia avioerosta ei selviä. Suomessa avioeron hakemusasia maksaa tällä hetkellä ensimmäisessä vaiheessa 200 euroa ja jatkokäsittely harkinta-ajan päätyttyä 100 euroa. Koska olette asuneet puolisosi kanssa erillään enemmän kuin viimeiset kaksi vuotta, voit saada eron kuitenkin ilman harkinta-aikaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]