henkilö nimeltään Pirjo (keksitty), sanoo minua Liisaa (keksitty) huoraksi monia kertoja kavereilleni ja hänen kavereilleen. Huorittelee, kutsuu lehmäksi, lumpuksi ja lutkaksi. Onko mahdollista nostaa kunnianloukkaussyyte? jos on niin millainen prosessi tämä on? Kumpikin meistä on täysi-ikäisiä.

1 vastaus


Minilex

13 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Laissa kunnianloukkaus määritellään joko valheellisen tiedon tai vihjauksen esittämisenä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle henkilölle taikka häneen kohdistuvaa halveksunta. Myös muunlainen halveksunta voi täyttää kunnianloukkauksen kriteerit. Henkilö, joka näin menettelee, on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Laissa ei kuitenkaan ole tyhjentävää listaa esimerkiksi valheellisen tiedon tai vihjauksen luonteesta, vaan se on jätetty tulkinnanvaraiseksi.

Rikosprosessi kunnianloukkauksesta alkaa rikosilmoituksen tekemisellä ja poliisin esitutkinnalla. Jos poliisi katsoo, että rikoksen kriteerit eivät täyty esimerkiksi puutteellisen näytön takia, ei asia etene syyteharkintaan. Poliisi voi kuitenkin määrätä tekijälle sakkoa rangaistuksena tai suositella osapuolten välistä sovittelua. Jos asia etenee syyteharkintaan, päättää syyttäjä siitä, tekeekö hän syyttämättäjättämispäätöksen vai jatketaanko asian käsittelyä käräjäoikeudessa. Jos asia etenee käräjäoikeuteen, tekee tuomioistuin l päätöksen asiassa. Koska kunnianloukkaus on Suomessa niin sanottu asianomistajarikos, nostetaan syyte vain, jos kunnianloukkauksen kohteeksi joutunut uhri niin vaatii.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]