Lastamme kiusattiin vuosia. Lapsi käynyt mm terapiassa asian vuoksi. Koulun kanssa päädyimme koulun vaihtoon. Kunta myönsi vaihdon mutta ei maksa kuljetusta uuteen kouluun, 8 km suuntaansa. Koulun kanta asiaan on että kiusaamista ei ole ollut, psykologi eri mieltä. Anoimme koulun vaihtoa myös pienemmälle sisarukselle. Syynä isot ristiriidat opettajien kanssa liittyen isomman sisaruksen tilanteeseen. Myös hänen matkansa pitäisi itse maksaa. Teimme valituksen päätöksistä. Kunta laittoi ne suoraan hallinto-oikeuteen. Sieltä ei ole kuulunut vielä mitään. Onko meillä perusteita vaatia kuntaa maksamaan koulumatkat? Vaihtamisesta päätettäessä ei mainittu mitään että matkat tulee itse maksaa.

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaan, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.

Kuitenkin perusopetuslain 32 §:n 3 momentin mukaan, jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Koulumatkat muuhun kuin lähikouluun voivat mahdollisesti siten tulla vanhemman maksettavaksi, jos tämä on kirjattu tehtyyn päätökseen muuhun kuin lähikouluun hyväksymisestä. Muutoin niitä ei voi velvoittaa vanhemman maksettavaksi, esim. Kuopion HaO päätös 20.9.2001, 01/0424/3 mukaan päätökseen kouluunottamisesta nimenomaisesti tulee kirjata, että vanhempi maksaa muun kuin lähikouluun matkustuskustannukset.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]