Vesiliikennelaissa on määritelty moottorikäyttöisten rekisteröityjen alusten kuljettajille ikärajaksi 15 vuotta. Kuinka "kuljettaja" määritellään? Voiko alle 15 -vuotias ohjata venettä valvovan ja vastuussa olevan aikuisen seurassa? Entä tulkitaanko rekisteröity moottorilla varustettu mutta purjeilla kulkeva vene ko. lain silmissä "moottorikäyttöiseksi" veneeksi?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

34 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Jos suunnitelmana on jonkun tutun alle 15-vuotiaan tutustuttaminen rekisteröidyn moottorilla varustetun purjeveneen ohjaamiseen, joudun valitettavasti suosittelemaan suunnitelman lykkäämistä ainakin alle 15-vuotiaan omakohtaisen kokeilemisen osalta. Vastaan kysymyksiisi siinä järjestyksessä kuin esitit ne.
1. Ensimmäisen kysymyksen aiheena oli kuljettajan määritelmä.
2. Toinen kysymys koski sitä, saako alle 15-vuotias ohjata moottorikäyttöistä rekisteröityä alusta aikuisen valvonnassa.
3. Kolmas kysymys oli: onko rekisteröity moottorilla varustettu purjevene vesiliikennelain mukainen rekisteröity moottoroitu vesikulkuneuvo, vaikka alus liikkuisi niin, ettei moottori käy?

Vesiliikennelaki ei sisällä erityistä kuljettajan määritelmää. Kuljettamisen määritelmän voi kuitenkin päätellä lain 2 ja 3 pykälien perusteella. Vesiliikennelain 2 pykälän mukaan kyseistä lakia sovelletaan muun muassa vesikulkuneuvoihin ja niiden käyttämiseen. Lain 3 pykälä määrittelee vesikulkuneuvon kyseisen lain kannalta veteen tunkeutuvaksi ja vesillä liikkumiseen tarkoitetuksi kulkuvälineeksi ja laitteeksi. Näistä pykälistä voidaan päätellä, että vesiliikennelain mukaan kuljettaja on vesikulkuneuvon käyttäjä, eli toisin sanoen se henkilö, joka jotenkin (esimerkiksi ruoria tai ohjauslaitteita käyttämällä) vaikuttaa vesikulkuneuvon liikkumiseen. Vesikulkuneuvon kuljettajasta ei juuri koskaan ole epäselvyyttä, joten laintasoinen termiä täsmentävä määritelmä ei ole ollut tarpeen.

Kuten jo kysymyksessä mainitsit, vesiliikennelain mukaan rekisteröitävää moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa saa kuljettaa vain henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta. Niin ikään vesiliikennelain mukaan vesikulkuneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen henkilön kuljetettavaksi, jolla ei ole siihen edellytettyä ikää. Näistä säännöistä ei ole tehty vesiliikennelaissa poikkeusta alle 15-vuotiaan ”ajo-opetuksen” mahdollistamiseksi. Näin ollen alle 15-vuotias ei saa kuljettaa rekisteröitävää moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa edes valvovan ja vastuussa olevan aikuisen seurassa.

Rekisteröity moottorilla varustettu, mutta purjeilla kulkeva vene tulkitaan lain mukaan moottorikäyttöiseksi vesikulkuneuvoksi, jos kyseinen vene täytyy rekisteröidä vesikulkuneuvorekisteriin lain vesikulkuneuvorekisteristä (tästä lähin vesikulkuneuvorekisterilaki) mukaan. Vesikulkuneuvorekisteri tunnetaan myös nimellä venerekisteri. Vesikulkuneuvorekisterilain mukaan venerekisteriin on rekisteröitävä moottorilla varustettu
1. huvivene,
2. huvialus,
3. vuokravene,
4. vesiskootteri ja
5. muu vesikulkuneuvo, jonka moottoriteho on moottorin valmistajan ilmoituksen mukaan vähintään 15 kilowattia, sekä
6. moottorilla tai purjeella varustettu vesikulkuneuvo, jonka rungon pituus on valmistajan ilmoituksen mukaan vähintään 5,5 metriä.
Venerekisteriin voidaan kuitenkin merkitä myös sellainen vesikulkuneuvo, jonka rekisteröintiin ei ole vesikulkuneuvorekisterilain perusteella velvollisuutta.

Vastaus kolmanteen kysymykseesi siis on, että moottorilla varustettu purjevene, joka täytyy merkitä venerekisteriin luetaan rekisteröitäväksi moottorikäyttöiseksi vesikulkuneuvoksi vesiliikennelain kannalta. Tällöin alle 15-vuotias ei saa ajaa kyseisellä vesikulkuneuvolla missään tilanteessa. Moottorin käyttämisellä ei ole tässä suhteessa merkitystä. Jos purjevene on kuitenkin sellainen, jota ei olisi ollut pakko merkitä venerekisteriin, mutta se on sinne silti rekisteröity, kyseessä ei ole vesiliikennelain tarkoittama rekisteröitävä moottorikäyttöinen vesikulkuneuvo. Tällöin alle 15-vuotias saisi kenties olla veneen kuljettaja, jos hänellä on olosuhteisiin nähden tarvittava ikä, kyky ja taito ohjata venettä vesiliikennelain mukaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]