Moi, olen tekemässä vanhemmilleni edunvalvontavaltakirjaa, onko oheisen mallin mukainen valtakirja pätevä jolla voin hoitaa kaikkia talouteen, omaisuuteen ja henkilöön liittyviä asioita? (sitten kun se on lääkärinlausunnon ja maistraatin vahvistama)
Voiko todistajat olla äitini siskon tytär ja hänen mies?

http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/julkaisut/esitteitaoikeudellisistaasioista/6Ew3xetxH/Esimerkki_edunvalvontavaltakirjasta_suomi.pdf

1 vastaus


Minilex

26 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Todennäköisesti äitisi siskon tytär ja hänen miehensä voivat olla valtakirjan todistajia. Laissa edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007) on lueteltu henkilöt, jotka eivät voi toimia todistajina (8 §). Valtuuttajan sisaruksen lapsi ja tämän puoliso eivät ole kyseisessä listassa. Huomioitava on kuitenkin kohta 1, eli todistajien tulee ymmärtää todistamisen merkitys.

Linkki tekemääsi valtakirjaan ei valitettavasti toimi, joten en voi kommentoida sitä tarkemmin. Edunvalvontavaltuutus on luonteeltaan tulevaisuuteen varautumiseen liittyvä asiakirja, joten sen tekemiseen liittyy monia haasteita. Erityistä huomiota tulee kiinnittää valtuutettuihin, varavaltuutettuihin ja tarvittaessa toissijaisiin valtuutettuihin. Varavaltuutettuja on hyvä olla useampia, sillä ajan kuluessa ihmisten elämäntilanteissa saattaa tapahtua muutoksia, jotka tekevät valtuutuksen hyödyttömäksi. Varavaltuutettuja tulee miettiä myös esteellisyystilanteiden kannalta. Jos valtuutettu ja varavaltuutetut ovat kaikki valtuuttajan lähisukulaisia, saattaa käydä niin, että joissain tilanteissa kukaan heistä ei pysty toimimaan valtuuttajan puolesta.

Jotkin oikeustoimet, esimerkiksi omaisuuden lahjoitus, edellyttävät nimenomaista mainintaa edunvalvontavaltuutuksessa. Valtakirjan tekeminen lakimiehen avustuksella on suositeltavaa, jotta myöhemmiltä ongelmilta vältytään. Aika valtuutuksen tekemisestä sen vahvistamiseen voi olla pitkäkin, joten valtuutusta on hyvä myös päivittää olosuhteiden muuttuessa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]