Peijaksessa suoritettu polvileikkaus epäonnistui,potilas sai keuhkokuumeen ja syvän laskimotukoksen,leikkaus perjantaina kotiutus maanantaina keuhkokuumeisena,potilas jouduttu palauttamaan sairaalaan tajuttoma.Potilas oli kotiuttaessa muka täysin terve, leikkaava llääkäri teki viikkoa ennen esitarkistuksen, väitti että potilaalle on tehty maksansiirtoleikkaus,kysyi minä vuonna potilas ei ko asiasta edes tietoinen itse.kyseinen lääkäri toimi alkoholin vaikutuksen alaisena.lääkärin toimintakyky ala-arvoista,virka pois heti. Haluan lääkärin sytteeseen virkavirheistä.

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Potilasvahinkolain mukaan korvausta suoritetaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen laiminlyönnistä edellyttäen, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai muutoin käsitellyt potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon sekä muista kyseisessä laissa määritellyissä tilanteissa. Korvausta ei kuitenkaan pääsääntöisesti makseta lääkkeen aiheuttamasta vahingosta.

Korvausta potilasvahinkolain perusteella on vaadittava Potilasvakuutuskeskukselta kolmen vuoden kuluessa siitä kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta. Erityisestä syystä sitä voidaan vaatia tätäkin myöhemmin, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vahinkoon johtaneesta tapahtumasta.

Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, syyllistyy hän virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt edellä mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]