Tiedustelen, miten ositetaan omaisuus avioerossa seuraavassa tapauksessa:
Avioehdon mukaan yhteistä omaisuutta on vain se osa omaisuudesta, joka on hankittu avioliiton aikana. Miehellä on omaisuutena yksineljäs osa tilasta, jonka mies on saanut perinnöksi isältään avoliiton aikana.
Avioliiton aikana on hankittu paritalon puolisko, joka on maksettu aviomiehen ennen avioliiton solmimista omistamien osakkeiden myynnillä. Vaikuttaako talon maksutapa siihen, miten talon arvo huomioidaan mahdollisessa avioerossa ja omaisuuden osituksessa?
Muuta avioliiton aikana hankittua omaisuutta on vain yli kymmenen vuotta vanha henkilöauto sekä normaali kodin irtaimisto.
Mikä tulisi olemaan vaimon osuus avioerossa, onko hän oikeutettu puoleen kiinteistön arvosta?
 
Ystävällisin terveisin

1 vastaus


Minilex

59 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Avioehtosopimuksessa voidaan sopia, että puolisoilla on avio-oikeus vain siihen omaisuuteen, joka on saatu avioliiton aikana. Tällainen ehto sinällään on aivan pätevä. Tämän ehdon mukaan miehen perintönä saama ¼ -osa tilasta on avio-oikeuden alaista omaisuutta, ellei perinnönjättäjä ole nimenomaisesti testamentissa määrännyt, ettei perinnönsaajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta tähän omaisuuteen. Tässä tapauksessa tällaista määräystä ei ilmeisesti ole annettu.
Avioliiton aikana hankittu asunto on rahoitettu miehen ennen avioliittoa omistamien osakkeiden myynnistä saaduilla tuloilla, jotka ovat olleet avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Tämän avio-oikeudesta vapaan omaisuuden sijaan tullut omaisuus eli surrogaatti säilyttää myös luonteensa avio-oikeudesta vapaana omaisuutena. Näin ollen myös asuntoa olisi pidettävä avio-oikeudesta vapaana, vaikka se onkin hankittu avioliiton aikana ja siten avioehtosopimuksen sanamuodon mukaan olisi avio-oikeuden piirissä.
Sen jälkeen, kun puolisoiden avio-oikeuden alainen ja avio-oikeudesta vapaa omaisuus sekä velat on saatu selvitettyä, suoritetaan omaisuuden ositus. Osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puolisoiden kesken tasan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]