Olin ystäväni kanssa kalastamassa ja olin unohtanut kalastuslupani kotiin. Kalastuksenvalvoja saapui kysymään lupia, eikä niitä siis ollut mukana. Hän otti nimemme ylös sakkoja varten ja takavarikoi kalastusvälineemme. Toimiko hän lainmukaisesti oikein?

2 vastausta


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Todistus kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksun suorittamisesta tai muusta kalastusluvasta on oltava mukana kalastettaessa. Vaadittaessa todistus on pystyttävä näyttämään kalastuksenvalvojalle.

Viehekalastuksessa käytetyt pyyntivälineet voidaan takavarikoida, jos kalastaja ei valvontahetkellä esitä kalastuslupaa eikä osoita henkilöllisyyttään luotettavasti. Jos kalastaja esittää maksun suorittamisesta todistuksen seitsemän päivän kuluessa kalastusvälineiden talteenotosta, pyyntivälineet tulee luovuttaa heti takaisin.

Myös mikäli kalastaja toimii kalastuslain vastaisesti, on vesialueen omistajalla tai muulla kalastuksenvalvojalla oikeus ottaa luvattomasti saatu saalis ja siinä käytetyt välineet sekä kalastuksessa käytetty kulkuneuvo haltuunsa.

Koska sinulla ei ole ollut esittää kalastuslupaasi tarkastushetkellä, on kalastuksenvalvojalla ollut oikeus ottaa kalastusvälineenne. Voit kuitenkin käydä esittämässä todistuksen luvastasi, jolloin saat kalastusvälineesi takaisin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kalastuslain 109 §:n mukaan kalastuksenvalvojalla on oikeus ottaa talteen kalastuksessa käytetty pyydys ja kalastusväline sekä saalis, jos esimerkiksi kalastusta harjoitetaan ilman kalastusoikeutta tai kalastusoikeuden ilmeisesti ylittäen. Kalastuslain 111.3 §:n mukaan talteenotettu pyydys tai kalastusväline on palautettava viivytyksettä pyydyksen tai kalastusvälineen haltijalle, jos esitutkintaa ei aloiteta. Saman pykälän mukaan viehekalastuksessa käytetty kalastusväline on luovutettava välittömästi takaisin, jos kalastonhoitomaksun suorittamisesta esitetään todistus seitsemän päivän kuluessa talteenotosta.

Lisäksi kalastuslain 114 §:n mukaan kalastuksenvalvoja voi antaa näyttömääräyksen kalan pyyntiä harjoittavalle henkilölle, joka ei esitä todistusta suorittamastaan kalastushoitomaksun suorittamisesta. Näyttömääräyksellä velvoitetaan henkilö esittämään todistus poliisille seitsemän päivän kuluessa näyttömääräyksen antamisesta.

Kalastuslain 118.1 §:n 7 kohdan mukaan joka tahallaan tai huolimattomuudesta kalastaa, vaikka hänellä ei ole mukana todistusta suorittamastaan kalastonhoitomaksusta eikä hän sitä esitä poliisille seitsemän vuorokauden kuluessa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kalastusrikkomuksesta sakkoon.

Tapauksessanne siis kalastuksenvalvojalla on ollut oikeus ottaa kalastusvälineet, jos todistusta kalastushoitomaksun suorittamisesta ei ole esitetty kalastuksenhoitovalvojan sitä pyytäessä. Kuitenkin kalastuksenhoitovalvojan on pitänyt antaa ilmoitus, että teillä on seitsemän päivän kuluessa talteenotosta annettava todistus poliisille kalastonhoitomaksun suorittamisesta, jotta kalastusvälineet voitaisiin antaa takaisin. Vaihtoehtoisesti kalastuksenvalvojan olisi pitänyt antaa näyttömääräys teille, jotta voisitte todistaa seitsemän päivän kuluessa maksaneenne kalastuksenhoitomaksun. Siten, jos kalastuksenvalvoja ei antanut teille määräystä näyttää toteen kalastusluvan ostaminen seitsemän päivän kuluessa taikka minkäänlaista todistetta päätöksen tekemisestä, on hän toiminut kalastuslain vastaisesti. On huomioitava, että kalastaminen ilman luvan pitämistä mukana on rangaistava teko kalastuslain mukaan mutta henkilölle tulee antaa aikaa reagoida tehtyyn menettelyyn.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]