Opiskelen yksityisessä opistossa ja asun sen maksullisessa asuntolassa. Opiston opiskelijakunta on järjestämässä juhlia ja niille erikseen k18 jatkoja. Opistomme opettaja totesi ettei kukaan erään linjan opiskelija saa näihin osallistua vaikka olisikin 18. Jatkot järjestetään opiston alueella opiskelijoiden vapaa-ajalla. Jatkojen järjestäjät eli toiset opiskelijat eivät kuitenkaan kiellä tai estä ketään 18 vuotiasta osallistumasta jatkoille, vaan kyse on pelkästään opiston opettajista. Millaisia oikeuksia opistolla on määrätä opiskelijan vapaa-ajasta ja asettaa eri sääntöjä vapaa-ajalle eri opintolinjoille? Millaisia tapoja opistolla olisi laillisesti rankaista sen mielivaltaisten sääntöjen rikkomisesta? Sääntöjä ei ole ilmoitettu opintosuhteen ja asumisen alkaessa.

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Opettajien toimivalta rajoittuu opiskelulle varattuun aikaan, opiskeluympäristöön, sekä muualle, mihin opiston järjestyssäännöt on rajattu. Rajausta ei voi tehdä liikaa yksilön vapauteen puuttuvaan tilaan, mutta opiston kautta saatavaan asuntoon se voidaan ulottaa. Opettajien tulee noudattaa lakia ja järjestyssääntöjen määräyksiä. Laissa on määritelty yhdenvertaisuus, joka myös järjestyssäännöissä yleensä mainitaan. Tämä näkyy siten, että kaikkia opintolinjoja tulisi opistoissa koskea samat säännöt, jotka opiston rehtori on vahvistanut.
Ymmärrän kysymyksen siten, että opettaja on kieltänyt eräitä opiskelijoita osallistumasta näihin juhliin. Tämä voisi kehotuksena olla asiallinen, mikäli taka-ajatuksena olisi opintomenestyksen turvaaminen vaikkapa seuraavana päivänä tulevalla kokeella. Muutoin tässä puututaan yksilön vapauteen turhan ankarasti, ellei sitten tähän ole annettu perusteita järjestyssäännöin. Kertomuksesi perusteella näyttää siltä, että opettaja on ylittämässä toimivaltuutensa.
Opiskelijan velvollisuutena on osallistua opetukseen ja opiskelijoilta edellytetään hyviä käytöstapoja ja toisten huomioonottamista. Näiden laiminlyönnistä opiston henkilökunnalla on lain mukaan oikeus kurinpidollisiin rangaistuksiin. Rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus, luokkatilasta poistaminen, henkilökohtaisen esineen poisottaminen määräajaksi, määräajaksi erottaminen opistosta, asuntolasta erottaminen ja opiskeluoikeuden peruuttaminen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]