Terve!
Ostettin auto, saisin aja 3päivvä, mutta autto oli huono ja se meni korjamo, mutta auto aita maksaa itse kulutukset, tänää oli luovutus aikaa, mutta ei sovinnut minulle.
Semmune kysymus, että kuin auto nyt seurava kerta kunto ei saa, sitten onks minul oikeus palata koko tuote ja saan takaisi koko raha. Ostto oli 2.12.16 ja viesin takaisi 5.12.16 korjamo ja luovutus päivvää oli 2.2.17 mutta ei sovinnut tä remontti ja oteti takaisi.
Nämä annetti minulle sijatseauto (asennusauto), mutta oman autolla on maksettu kaikki verot ja vakutuus, mutta käyttä ei saa, hermostap mintä paljo.
Mikas on minun oikeus tai pitäs otta auto nyt kuin see valmiksi saa ja ei ole tyytyväine. Mootori ei ole niin hiljä kuin alkupäraselt. Ja see ei sovi minulle.

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Ostajan oikeutta purkaa kauppa arvioidaan joko kuluttajansuojalain tai kauppalain perusteella. Jos kaupat on tehty elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä, ratkaistaan asia kuluttajansuojalain nojalla. Jos kauppaa on käyty yksityishenkilöiden välillä, sovelletaan asiaan kauppalakia.

Kauppalain 4 luvussa säädetään tavaran ominaisuuksista. Tavaran tulee mm. laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastata sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, ja tavaran tulee vastata sellaisia myyjän antamia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Jos nämä edellytykset eivät täyty, on tavarassa virhe. Vaikka myyjä olisi käyttänyt ”sellaisena kuin se on” -tyyppistä varaumaa, on tavarassa virhe 19 §:ssä määritellyissä tilanteissa (tavara ei vastaa myyjän antamia tietoja, myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan tai tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää). Ostaja ei kuitenkaan voi virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Kuluttajansuojalaissa säädetään tavaran virheellisyydestä osin samansisältöisesti, mutta kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kaupoissa ostajaa suojataan laajemmin. Kuluttajansuojalain yleinen virhesäännös on lain 5:12 §, jossa virheellisyys määritellään pitkälti samalla lailla kuin kauppalaissa. Lainkohdan mukaan kuluttajankaupassa tavara on kuitenkin virheellinen myös silloin, kun se ei kestävyydeltään ja muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos tavarassa on edellä kuvatulla tavalla virhe, voi ostajalla olla oikeus purkaa kauppa. Kaupan purkaminen ei kuitenkaan ole ensisijainen tapa hyvittää tavarassa ilmennyt virhe, vaan sekä kauppalain että kuluttajansuojalain mukaan kaupan purkaminen voi tulla kyseeseen vasta, jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kysymykseen. Tällöin ostaja voi vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]