Pitääkö sosiaalitoimen kertoa vanhemmille mikäli kiireellisen sijoituksen aikana valmistellaan huostaanottoa? Kyseessä on huoli vanhempien päihteidenkäytöstä. Ja mikä on se aika jolloin lapsi on vakiintunut sijaisperheeseen että sen takia huostaa ajetaan?

1 vastaus


Minilex

69 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Sosiaalitoimen on pääsääntöisesti kuultava lapsen vanhempia ennen kuin se tekee päätöksen lapsen huostaanotosta eli käytännössä sen on kerrottava asiasta jo sen valmisteluvaiheessa. Kuuleminen tarkoittaa sitä, että vanhemmalle on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Kuuleminen voidaan kuitenkin jättää suorittamatta, jos kyse on jostakin seuraavista tilanteista.
1) Kuulematta jättämistä voidaan pitää perusteltuna lapsen ja kuultavan puuttuvan yhteydenpidon vuoksi eikä kuulemisen voida olettaa olevan ehdottoman välttämätöntä asian selvittämiseksi.
2) Kuultavan asuin- tai olinpaikkaa ei voida kohtuullisin toimenpitein selvittää.
3) Kuulemisesta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa lapsen kehitykselle tai turvallisuudelle ja kuulematta jättämistä on pidettävä lapsen edun toteutumisen kannalta välttämättömänä.

Tässäkin tapauksessa kuuleminen on siis oletettavasti järjestettävä, ellei kuulemisesta vanhempien päihteiden käytön takia saata aiheuta vakavaa vaaraa lapsen kehitykselle tai turvallisuudelle.

Lapsen vakiintuminen sijaishuoltoon ei ole lain mukaan peruste huostaanotolle. Lapsi on otettava huostaan vain silloin, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]