Opettaja tuli yksin luokseni ja kysyi tarkistaa reppuni (hänellä ei ollut ilmeistä syytä eikä hän ilmoittanut syytä minulle ennen tarkistusta). Löydettyään repustani koulualueelta kielletyn aineen(jonka käyttö itseltäni on laillista ja joka ei aiheuttanut välitöntä uhkaa itselleni tai muille) hän hävitti sen. Tämän jälkeen hän määräsi minut poistumaan tilaisuudesta. Toimiko hän tässä tilanteessa lainmukaisesti?

1 vastaus


756 vastausta

Hei!

Kiitos kysymyksestä.

Perusopetuslain 36 d §:n mukaan rehtorilla ja koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus koulupäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Lisäksi koulun opettajalla ja rehtorilla on koulupäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa koululaitoksen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä eikä oppilas pyynnöstä huolimatta niitä luovuta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänellä ole niitä hallussaan. Oppilaalle tulee ennen tällaista tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy (PerOpL 36 e §).

Edellä tarkoitetut toimenpiteet on kuitenkin toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen tai yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi (PerOpL 36 f §).

Opettajan tai rehtorin haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine voidaan luovuttaa oppilaalle vasta työpäivän päättyessä. Kielletyt esineet ja aineet tulee luovuttaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (PerOpL 36 g §).

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa oppilas tai opiskelija, joka häiritsee opetusta tai oppilaitoksen tilaisuutta. Säännös ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa opiskelijalla on ollut hallussaan kielletty esine tai aine.

Näin ollen opettaja saa poistaa oppilaan hallusta kielletyn esineen tai aineen koulupäivän aikana. Opettajan on kuitenkin palautettava esine opiskelijalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos esine on perusopetuslain tarkoittama kielletty esine, on se palautettava oppilaan huoltajalle. Opettajalla on oikeus poistaa oppilaitoksen tilaisuutta häiritsevä oppilas. Tämä ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa opiskelijan hallusta on poistettu jokin kielletty esine tai aine.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]