Suojaako kirje- , -puhelin,- viestintäsalaisuus valheellisen, virheellisen tiedon levittämisen? Voiko haastaa asianomaisen oikeuteen?

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Rikoslaki sääntelee erikseen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä, joka ei varsinaisesti liity suoraan viestintäsalaisuuden rikkomiseen. Tällainen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen on rangaistavaa siitä riippumatta, millä tavoin tällainen tieto on hankittu. Rikoslain mukaan jos henkilö oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on henkilö syyllistynyt yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen. Tällaisesta rikoksesta voidaan tekijä tuomita sakkoon.

Laissa on säädetty muutamia poikkeuksia siihen, minkälaisten tietojen levittämistä ei pidetä rangaistavana yksityiselämää koskevan tiedon levittämisenä. Tällaisina ei pidetä muun muassa yhteiskunnallisesti tai yleiseltä kannalta merkityksellisiä asioita.

Tällaisen yksityiselämää loukkaavan tiedon henkilö voi saada tietoonsa esimerkiksi rikkomalla laissa säädettyä viestintäsalaisuutta, ja sen jälkeen levittää tietoa edellä mainituin tavoin eteenpäin. Tällöin henkilö olisi syyllistynyt rikkomaan jo kahta rikoslain säännöstä.

Oikeus tehdä rikosilmoitus ja viedä asiaa eteenpäin on asianomaisella eli uhrilla itsellään. Täten syyttäjä ei voi oma-aloitteisesti viedä asiaa oikeuteen, vaan tämä edellyttää asianomaisen aloitetta. Siten jos koette rikoksen tunnusmerkistön täyttyvän, asian voi viedä tuomioistuimeen käsiteltäväksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]