Jos alaikäinen on kieltänyt huoltajaltaan oikeuden saada tietoa psykiatrisesta hoidostaan ja lääkäri on arvioinut alaikäisen riittävän kypsäksi päättämään hoidostaan ja huoltajilla on kuitenkin syytä epäillä että alaikäinen käyttää huumeita ja pyrkii saamaan lääkäriä kirjoittamaan sellaisia lääkkeitä, joilla on viihdekäytöllistä merkitystä tai huumeiden jälkivaikutusten lieventämistarkoitukseen, niin onko huoltajalla mahdollisuus vaatia nähtäväksi alaikäistä koskevat tiedot, vaikka alaikäinen olisi kieltänyt? Entä voiko lääkäri tukea alaikäistä kieltäytymään seuloista, kieltäytymällä kirjoittamasta lähetettä? Voiko arvion nuoren kypsyydestä tehdä sama lääkäri, joka kirjoittaa esimerkiksi lääkereseptin nuorelle? Jos on siis epäily että nuori tarinoi saadakseen lääkkeitä.

1 vastaus


Minilex

29 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestänne,

Alaikäisellä henkilöllä on itsemääräämisoikeus. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 § mukaan jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lain 9 § mukaan, jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Näin ollen ,jos lääkäri tai muu alaikäistä hoitava henkilö katsoo että lapsen kehitystaso on sillä tasolla että hän pystyy itse päättämään hoidostaan, on lapsella näin ollen myös oikeus kieltää terveydentilansa tietojen luovuttaminen esimerkiksi vanhemmileen.

Lähtökohtaisesti katsotaan että hoitosuhde on tieto joka on salassapidettävä. Hoitosuhde on siis lähtökohtaisesti luottamuksellinen. Jos lapsi haluaa keskustella lääkärin kanssa ilman esimerkiksi vanhempien läsnäoloa, on hänellä siihen oikeus. Alaikäisellä on siis oikeus päättää, ettei hänen hoitotietoja luovuteta vanhemmille.

Lääkäri voi kuitenkin päättää että alaikäisen hoitotiedot tulevat alaikäisen kiellosta huolimatta vanhempien tietoon. Tämä voi olla ajankohtaista esimerkiksi silloin kun tapaus on niin vakava että hoidosta tulisi päättää myös vanhempien kanssa, esimerkiksi jos lapsen henki on vaarassa. Lisäksi lääkärillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos hän katsoo että alaikäisen elämäntilanne sen vaatii.

Jos teille jäi vielä kysyttävää, ottakaa rohkeasti yhteyttä Minilexiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]