Aloitan yrityksen yksityisen henkilön vuokratilassa. Entä jos vuokranantaja kuolee, voinko jatkaa yritystäni tilassa? Hänellä on 2 lasta joista toinen täysikäinen. Onko yritykseni kiinni kunnes perunkirjoitukset on pidetty ja omaisuus jaettu? Entä saako vuokratakuurahoja takaisin?

1 vastaus


756 vastausta

Hei,

Lain mukaan silloin, kun vuokralle annetun huoneiston käsittävä rakennus tai huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet vapaaehtoisesti luovutetaan, tai ne siirtyvät toisen omistukseen taikka jos omistusoikeus siirtyy avio-oikeuden, naimaosan, testamentin tai perintöoikeuden nojalla tai yhteisomistussuhteen purkamisen johdosta, sitoo vuokrasopimus uutta omistajaa, jos vuokralainen on ennen luovutusta tai saantoa ottanut huoneiston hallintaansa, luovutussopimukseen on otettu määräys vuokrasopimuksen pysyvyydestä, tai vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys. Mikäli esimerkiksi siis huoneiston hallinta on jo siirtynyt vuokrasopimuksen johdosta teille, sitoo vuokrasopimus myös huoneiston uutta omistajaa.

Henkilön kuollessa hänen elinaikanaan tekemät sopimukset sitovat jatkossa kuolinpesää. Vuokrasopimuksesta aiheutuvat velvoitteet siirtyvät täten vuokranantajan kuolinpesälle. Liiketoimintaa on näin ollen mahdollista jatkaa, mutta kannattaa silti varautua siihen, että vuokrasopimus voidaan mahdollisesti irtisanoa kuolinpesän toimesta laissa säädettyjä irtisanomisaikoja noudattaen. Vuokravakuus on palautettava silloin, kun vuokrasuhde päättyy, ellei vuokranantajalla, eli tässä tapauksessa mahdollisella kuolinpesällä, ole perustetta vaatia, että vakuus käytetään vuokrahuoneistolle aiheutuneen vahingon korvaamiseksi.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]