Millaista yksityisyydensuojaa kirjailija nauttii?

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Yksityiselämän suoja on perusoikeus, joka on Suomen perustuslaissa turvattu jokaiselle. Perustuslain 10§:ssä se on ilmaistu seuraavasti:

Jokaisen, yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.
Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Kirjailijoiden osalta on kuitenkin huomattava, mitä Rikoslaissa säädetään kunnianloukkauksesta ja Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

8§:n mukaan nimittäin se, joka oikeudettomasti toimittaa lukuisten ihmisten saataville tiedon toisen yksityiselämästä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä sakkoon.

Kuitenkin pykälän 2. momentin mukaan : Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.


Kunnianloukkauksesta tuomitaan taas 9§:n mukaan se joka esittää toisesta valheellisen tiedon, joka on omiaan aiheuttamaan haittaa loukatulle henkilölle tai muutoin halventaa toista.

Kuitenkin samaisen pykälän 3. momentin mukaan Kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

On siis katsottu, että julkista toimintaa harrastavan henkilön toimia tai ominaisuuksia saa sananvapauden nimissä kommentoida vapaammin kuin yksityisten henkilöiden. Edellytyksenä on tietenkin se, että henkilö toimii julkisesti omasta tahdostaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]