Ollaan lastensuojelun asiakkaita ja he haluavat nyt yhtäkkiä nähdä viime viikonlopun tilitetoni. Onko heillä oikeus pyytää pyytää niitä lain mukaan?

1 vastaus


756 vastausta

Kiitos kysymyksestäsi,

Perustuslaissa turvataan yksityiselämän suoja. Tästä huolimatta viranomaisilla on laissa määritellyissä tilanteissa oikeus puuttua asioihin, jotka kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin. Lain mukaan sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus saada asiakasta koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkastamista varten. Tällainen tietojen luovutusvelvollisuus voi koskea esimerkiksi valtion ja kunnan viranomaista sekä muuta julkisoikeudellista yhteisöä, Kelaa, eläke- ja vakuutuslaitosta, koulutuksen järjestäjää ja sosiaalipalvelun tuottajaa. Velvollisuus koskee myös rahalaitosta, jos sosiaalihuollon viranomainen ei saa riittäviä tietoja ja selvityksiä muilta tahoilta ja jos on perusteltua syytä epäillä asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta.

Laissa määriteltyjen kriteerien täyttyessä sosiaalihuollon viranomaisella on edellä mainitun perusteella oikeus saada asiakkaan tilitiedot tai pyytää rahoituslaitosta luovuttamaan ne.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]