Olen ostanut käytetyn auton ja kaksi edellistä omistajaa on jättänyt verot maksamatta. Ja auto on käyttökiellossa. Mikä tuli ilmi kun rekisteröin auton nimilleni. Ensimmäinen vero mikä oli maksamatta oli erääntynyt syyskuussa ja summa oli noin 20e. Jonka maksoi maksoi pois mutta nyt on erääntymässä 4.11 toinen veromaksu jonka summa onkin yli 200 euroa. Saanko jotenkin oikaistua trafille ettei minun kuuluisi sitä maksaa? Tuntuu kohtuuttomalta että minua rangaistaan entisten omistajien huolimattomuudesta.

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos viestistäsi!

Suomessa rekisteröidyistä tai käytössä olevista ajoneuvoista on ajoneuvoverolain mukaan suoritettava ajoneuvoveroa valtiolle. Verovelvollinen on tällöin se henkilö, joka on merkitty rekisteriin joko ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi. Käytetyn auton uusi omistaja voi auton nimiinsä rekisteröidessään ottaa vastattavakseen auton edellisten omistajien omistusaikoina laiminlyödyistä rekisteröinneistä aiheutuneista veroista. Vero voidaan kuitenkin maksuunpanna myös näille ns. ”väliomistajille”, jos uusi omistaja kieltäytyy veron vastattavakseen ottamisesta. Jos ajoneuvon luovuttanut henkilö on laiminlyönyt luovutusta koskevan rekisteri-ilmoituksen tekemisen, eikä luovuttajan veroa ole maksuunpantu hänelle, kannetaan vero vastattavaksi otettavana verona siis ensiksi sellaiselta luovutuksensaajalta, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity, eikä luovutuksensaajaa tällöin kuulla. Maksuunpano peruutetaan kuitenkin mainituin tavoin luovutuksensaajan ilmoittaessa, ettei hän ota veroa vastattavakseen. Vero voidaan ilmoituksen jälkeen kantaa luovuttajalta ja luovutuksensaajalta heidän omistusaikojensa mukaisesti. Mahdollisesta ajoneuvoverosta on suositeltavaa sopia ajoneuvon myyjän kanssa niin, että se huomioidaan esimerkiksi kauppahinnassa.

Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, jos veroa tai erääntynyttä osaa verosta ei ole maksettu määräajassa. Ajoneuvo on tällöin käyttökiellossa, kuten mainitsit tilanteen olevan myös esittelemäsi tapauksen osalta. Vaikka vero olisi laiminlyöty edellisen omistajan tai haltijan toimesta, voi käyttökielto koitua myös uuden omistajan haitaksi. Käyttökielto päättyy vasta sitten, kun ajoneuvon uusi omistaja tai haltija suorittaa erääntyneet verot korkoineen. Vasta maksun jälkeen ajoneuvo voidaan hyväksyä määräaikaiskatsastuksessa tai liikennekäytön osalta.

Esittämäsi kysymyksen osalta voidaan huomioida ajoneuvoverolain maininta siitä, että Liikenteen turvallisuusviraston on mahdollista erityisen painavista syistä peruuttaa käyttökielto kokonaan tai määräajaksi tai määrätä, ettei kieltoa sovelleta ajoneuvoon. Ajoneuvon käyttö on voitu sallia esimerkiksi tilanteessa, jossa on ollut mahdollista todeta, ettei ajoneuvon omistaja tai haltija tiennyt, eikä hän myöskään voinut tietää, että veroa oli suorittamatta. Lisäksi ajoneuvon käytön estämistä on tällöin voitava pitää olosuhteet huomioiden kohtuuttomana. Toisaalta ajoneuvon käyttökieltoa ei tavallisesti peruuteta ilman erityistä syytä, jos ostajan käytettävissä on ajoneuvon ostohetkellä ollut rekisterissä tieto siitä, että veronmaksu on laiminlyöty.

Liikenteen turvallisuusvirastolta on lähtökohtaisesti mahdollista hakea takaisin ajoneuvovero, joka on maksettu erehdyksessä. Huomionarvoista on kuitenkin se, ettei erehdyksenä pidetä yleensä sitä, että ajoneuvon myöhempi omistaja maksaa sellaisen maksamattoman veron, joka on kuulunut aikaisemmalle omistajalla ja maksu tehdään siinä tarkoituksessa, että käyttökielto poistuisi. Mainitun kaltaisessa tilanteessa veroa maksaneen henkilön on kyettävä esittämään selvitys erehdyksen perusteista ja siitä, ettei tarkoituksena ole ainoastaan käyttökiellon välttäminen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]