Kuinka maistraatin tekemän edunvalvontaan liittyvän kuulemisen muotovirheen voi saada korjattua, kun päätös on jo annettu? Kuulemiskirjeestä puuttui mm. hallintolain vaatimusten mukaisesti kuulemiseen liittyvät asiakirjat tai niiden kopiot. Voiko asian saada uudelleen käsiteltäväksi? Kuka on asinaosainen äidin edunvalvontaan liittyvässä päätösenteossa?

1 vastaus


Minilex

26 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Edunvalvontaan liittyvän asian käsittelyssä tapahtunut menettelyvirhe voidaan korjata ratkaisemalla asia uudestaan. Se on kuitenkin aiheellista vain, jos menettelyvirhe on huomattavasti tai varsin selvästi vaikuttanut asian ratkaisemiseen.

Mikäli olette tyytymättömiä maistraatin päätökseen, voi asian saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Jos maistraatti on hylännyt hakemuksen, asiasta voi tehdä uuden hakemuksen käräjäoikeudelle. Jos taas maistraatti on ratkaissut asian hakemuksen mukaisesti, voi hakija tehdä erillisen ratkaisupyynnön käräjäoikeudelle. Ratkaisupyyntö on tehtävä 30 päivän kuluessa maistraatin päätöksen tiedoksi saamisesta ja se toimitetaan ratkaisun tehneelle maistraatille.

Läheiset eivät ole varsinaisia asianosaisia edunvalvonta-asiassa, vaikka heitä voidaan kuulla asian selvittämiseksi. Asianosaisia ovat päämies ja edunvalvoja.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]