kunta jossa asun on yksi vaarallinen suojatie jota koululaiset käyttävät paljon ja vaaratilanteita on ollut koska se taitaa olla vähän lainvastainen ja kunta ei ota asiaa kuuleviin korviinsa / kävelytien toinen pääty on kaupan vieressä ja katua pitkin on parkkiruutuja ja jotkut parkkiruudut ovat suojatiessä kiinni vaikka laki sanoo vähän muuta, toisella puolella on talonnurkka joka haittaa näkyvyyttä. onko jotain tehtävissä?

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos viestistäsi!

Kunnan tehtävänä voidaan katsoa olevan tarjota asukkailleen keskenään yhtäläiset mahdollisuudet sekä terveeseen että turvalliseen elämään. Liikenneturvallisuuden takaaminen kuuluu osaltaan kunnan tehtävään huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisestä. Kuvailemasi tilanteen kannalta ongelma vaikuttaisi olevan siinä, miten kunnan liikenneturvallisuuteen liittyviin päätöksiin ja suunnitteluun voisi kansalaisen näkökulmasta olla mahdollista vaikuttaa.

Kysymyksesi osalta voitaisiin huomioida, että kunnan asukkailla sekä muilla jäsenillä on kuntalain mukaan oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan sekä mahdollisuus tehdä esimerkiksi aloitteita kunnalle sen toimintaa koskevien asioiden osalta. Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua liikenneturvallisuuden parantamiseen omassa elinympäristössään. Kuntalaisaloiteoikeus on niin kunnan asukkailla, kunnassa toimivilla yhteisöillä kuin säätiöillä. Kunta on velvollinen ilmoittamaan aloitteen tekijälle, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, tulee asia ottaa käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa sen vireille tulosta. Myös niin sanotun ”kansanäänestysaloitteen” tekeminen on mahdollista vähintään neljälle prosentille kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista.

Kuntalaisaloiteoikeus kattaa Suomen kaikki kunnat ja jollei kunta ole ottanut käyttöön verkossa tapahtuvaa aloitteentekomahdollisuutta, voi aloitteen tehdä kirjallisesti sähköpostitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä. Kuntalaisaloitteen on tavallisesti katsottu olevan toimintaehdotus johonkin sellaiseen asiantilaan liittyen, johon esitetään parannusta. Esittelemäsi tapauksen osalta parannusta vaativa asiantila voisi olla yleisesti ottaen esimerkiksi liikenneturvallisuus.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]