hei. jos asumme avioliitossa ja tulot on toisella normaali tytöttömys turva. ja toisella liiton raha eli netto 900e nii voiko ulosotto pidättää tosta 900e ?.

1 vastaus


Minilex

49 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Pääsääntöisesti palkasta voidaan ulosmitata yksi kolmasosa. Ammattiliiton maksama työttömyysraha katsotaan palkaksi. Palkasta ulosmitattava osuus lasketaan nettotuloista. Sosiaaliavustukset ja -tuet, kuten asumistuki ja lapsilisät eivät ole ulosmittauskelpoisia. Myöskään Kelan maksamasta työttömyysetuudesta ei voida ulosmitata.

Koko velallisen palkkaa ei kuitenkaan ulosmitata, vaan velallisen ja hänen perheensä toimeentuloa varten ulosmittaamatta jätetään aina suojaosuus. Suojaosuus tarkoittaa rahamäärää, joka velalliselle itselleen on aina vähintään jätettävä, ulosmitattiin hänen palkastaan minkälainen summa tahansa.

Vuonna 2017 velalliselle jätettävä suojaosuus on 22,41 euroa päivässä. Velallisen elatuksen varassa olevan henkilön osalta suojaosuus on 8, 04 euroa.

Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkanmaksukauden päivien lukumäärällä. Jos palkka tai muu tulo maksetaan kalenterikuukaudelta, päivien lukumäärä on aina 30. Velallisen oma suojaosuus, joka hänelle on joka tapauksessa jätettävä, on siis 672, 30 euroa (22,41 x 30).

Suojaosuutta laskettaessa laskelmaan vaikuttaa se, katsotaanko aviopuolison olevan elatuksen varassa. Ulosottokaaren mukaan velallisen elatuksen varassa olevana pidetään henkilöä, jonka saama tulo ei ylitä velallisen itsensä osalta laskettavaa suojaosuutta. Eli jos puolisolla on omia tuloja, jotka ovat yli 672,30 euroa, ei häntä oteta huomioon suojaosuutta laskettaessa.

Työttömän peruspäiväraha ilman korotuksia on tällä hetkellä (2017) keskimäärin 697 e/kk. Eli tässä tapauksessa aviopuolisoa ei välttämättä otettaisi huomioon laskettaessa suojaosuutta.

Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuus, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa. Eli 900 – 672,30 = 227, 70  ja tästä 2/3 on 151,80 euroa.

Eli 900 euron palkasta ulosmitataan 151, 80 euroa.

Oikeushallinnon sivuilta löytyy myös maksukieltolaskuri, jolla ulosmitattavan osuuden palkasta voi laskea. Tarvittaessa voit myös soittaa Minilexin Lakipuhelimeen, josta saat lisätietoa palkan ulosmittauksesta.

Velallisen sairaus, työttömyys, velallisen maksama elatusapu tai muu erityinen syy voidaan ottaa huomioon ulosmittauksessa. Jos velallinen on ollut pitkään työttömänä, palkan ulosmittausta voidaan lykätä enintään neljä kuukautta, jollei ulosoton hakijan maksunsaanti olennaisesti vaarannu.

Ulosmittauksesta lähetetään velalliselle ennakkoilmoitus, joka sisältää tiedot perittävästä velasta, suojaosuudesta sekä ulosmittauksen ajankohdasta. Jos ennakkoilmoituksessa olevat tiedot ovat virheellisiä tai velallinen haluaa esimerkiksi maksaa velan, hänen tulee ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan kihlakunnanulosottomieheen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]