Kysyisin voiko äiti, jolla on edunvalvoja määrätty yhteishuoltajuudessa olla enään huoltaja, koska hänellä on avustajia, läheisiä ja muita ihmisiä arjessa auttamassa hänen sairauden vuoksi. Hänen asioita hoitaa edunvalvoja oma veljensä ja hän ei selviydy itse omista arkisista asioista yksin. Olen isänä hoitanut pojan asioita neljä vuotta omalta osalta nähnyt 13 vuotiaan pojan asioita hoitaessa kaiken liian vaikeaksi suorittaa viranomaisten kanssa, koska nopeiden päätösten tekeminen ja asioihin reagoiminen ei onnistu tämän vuoksi. Toivon pojan huoltajana, että voisin saada yksinhuoltajuuden itselle, mutta koko äitin suku yrittää laittaa hanttiin kokoajan. Onko tämä oikein? Tahdon yksinhuoltajuuden yksin isänä.

1 vastaus


Minilex

31 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei! Kiitos yhteydenotostasi!

Lapsen huoltajien tehtävänä on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Lapsen huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Jos jompikumpi huoltajista ei matkan, sairauden tai muun syyn vuoksi voi osallistua lasta koskevan päätöksen tekemiseen ja ratkaisun viivästymisestä aiheutuisi haittaa, ei hänen suostumuksensa asiassa ole tarpeen. Jos siis lapsesi äidin sairaus estää häntä osallistumasta lasta koskeviin päätöksiin ja ratkaisujen tekemisen viivästyminen aiheuttaisi haittaa, voit tehdä päätöksiä ilman lapsesi äidin suostumusta.

Yksinhuoltajuutta voi hakea tuomioistuimelta, jos asiasta ei voida sopia huoltajien kesken. Tuomioistuin voi päättää, että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle. Lapsen huolto on mahdollista uskoa vain toiselle vanhemmalle, jos toinen huoltajista ei ole kykenevä toimimaan lapsen huoltajana. Tuomioistuin voi kuitenkin myös päätyä siihen ratkaisuun, että yhteishuoltoa jatketaan.

Lapsen huoltoa koskevassa asiassa on selvitettävä lapsen omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista, jos vanhemmat eivät ole asiasta yksimieliset. Lapsesi on jo 13-vuotias, joten myös hänen mielipiteellään on todennäköisesti vaikutusta asiassa. Tuomioistuin ottaa päätöksessään huomioon kaikki asiassa oleelliset seikat ja ratkaisee tämän jälkeen asian lapsen edun mukaisella tavalla.

Jos tarvitset apua huoltajuutta koskevissa asioissa, tavoitat lakimiehemme numerosta 0600 12 450.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]