Rouva X hoiti äitiään omaishoitajana saaden mm. kunnan maksaman omaishoidon tuen. Lisäksi hänelle maksettiin sovittu palkka kuukausittain rouva X:n isän kuolinpesän varoista. Rouva X lopetti kuitenkin palkanmaksun kertomatta siitä muille kp:n osakkaille. Sen sijaan hän vaatii palkanmaksua äitinsä hoidosta tämän viimeisten elinvuosiensa ajalta maksettavaksi - ei rahana vaan maana perinnönjaon yhteydessä. Voiko palkkaa maksaa maana ja miten verotus ym. palkanmaksuun liittyvät muut lakisääteiset kustannukset pitäisi hoitaa? Kuolinpesän osakkaat olisivat valmiit maksamaan aiemmin sovitun palkan rahana, mutta eivät maana. Pitääkö rouva X:n
vaatimukseen suostua ottaen huomioon, että tämän vaatima maan arvo on moninkertainen sovittuun rahapalkkaan?

1 vastaus


Minilex

50 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kuolinpesästä maksetaan aina ensin vainajan velat pois ennen osakkaille tulevaa perinnönjakoa. Jos on päätetty että myös rouva X:n palkka maksetaan hänen äitinsä kuolinpesän varoista, se maksetaan tällä tavalla pesän velkana.

Kuitenkin se miten rouva X:n palkka on maksettava, riippuu pitkälti siitä mitä siitä on sovittu. Kertomasi mukaan rouva X:lle on maksettu alun perin palkkaa rouva X:n isän kuolinpesän varoista, mutta hän keskeytti palkanmaksun ja vaatii loppuosaa palkasta äitinsä kuolinpesän varallisuudesta. Yleensä työstä suoritettavasta palkasta ja palkan maksutavasta sekä maksajasta on sovittu etukäteen, ja tällaisia sopimuksia voidaan muuttaa yleensä vain palkansaajan ja palkanmaksajan välisellä sopimuksella. Riippuu siis rouva x:n äidin kuolinpesän osakkaiden ja rouva x:n päätöksestä, voidaanko palkka maksaa äidin kuolinpesän varoista. Ensi sijassa palkanmaksusta vaikuttaisi olevan kuitenkin isän kuolinpesä.

Joka tapauksessa kuolinpesän osakkaalla tai velkojalla ei ole välitöntä oikeutta saada juuri tiettyä haluamaansa omaisuutta kuolinpesästä, ellei vainaja tehnyt siihen viittaavaa testamenttia tai elleivät kaikki osakkaat suostu siihen. Lisäksi jos maa on selkeästi arvokkaampi kuin sovittu rahapalkka, rouva x:llä ei ole oikeutta vaatia enempää kuin mitä hänelle lain mukaan kuuluu.

Koska rouva X on äitinsä rintaperillinen ja tulee siten joka tapauksessa saamaan perintöä, sellainen järjestely on mahdollinen että rouva x saa maata kattamaan sekä palkan että hänen oman osuutensa perinnöstä. Painotan, että perinnönjako perustuu ensi sijassa kuolinpesän osakkaiden sopimukseen. Osakkaiden ei siis tarvitse suostua maan luovutukseen rouva X:lle, mutta joku kompromissi on kuitenkin löydettävä tilalle, jotta rouva x saa osuutensa. Solmutilanteessa on suositeltavaa pyytää avuksi lakimiestä, tai tuomioistuinta voi pyytää määräämään pesänselvittäjän tai –jakajan, joka tekee kuolinpesää koskevat päätökset osakkaiden sijasta.

Omaishoitajalle maksettava palkka on veronalaista tuloa samalla tavalla kuin tavallinen työpalkka. Siitä osuudesta minkä rouva X saa perintöna, maksetaan perintöveroa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]