Olemme eronneet 05.03.2020. Yli 40 avioliiton jälkeen erotilanteessa en ollut oma itseni ja hyväksyin osituksen vain siksi että pääisisin mahdollisimman pian pois. Nyt kun aikaa on kulunut, olen tasapainoinen ja haluaisin riitauttaa tehdyn osituksen. Onko sellainen mahdollista?

1 vastaus


Minilex

135 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Pesänjakajan suorittama toimitusosituksesta sekä puolisoiden välisestä sopimusosituksesta on kummastakin mahdollista valittaa. Tämä tulee kuitenkin tehdä kuuden kuukauden kuluessa osituksen toimittamisesta.

Sopimusosituksesta on kyse silloin, kun ositus perustuu puolisoiden väliseen sopimukseen. Sopimusositus tulisi tehdä kirjallisesti ja osapuolten tulisi allekirjoittaa sopimusasiakirja, sekä kahden esteettömän todistajan tulisi todistaa allekirjoitukset oikeaksi. Sopimusositusta voidaan moittia tähän liittyen kuuden kuukauden määräajassa silloin, kun perusteena on se, että ositusta ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa.

Yleisesti katsotaan myös, että tehdyt sopimukset sitovat, minkä seurauksena sopimusosituksessa saavutetun sopimuksen sisältöä ei yleensä voi jälkikäteen muuttaa valituksin, mutta sopimusositus on mahdollista tehdä pätemättömäksi tai sitä voidaan kohtuullistaa. Näihin vetoamiselle ei säädetty tarkkaa määräaikaa, mutta vetoaminen tulisi tehdä kohtuullisessa ajassa. Kohtuullistaminen voi tulla kysymykseen silloin, kun ositus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Näin voi olla silloin, kun varallisuuserot ovat puolisoiden välillä merkittävät ja toiselle osapuolelle ei jäisi pitkään kestäneen avioliiton seurauksena varallisuutta lainkaan tai sitä jäisi pelkästään pieni määrä. Ositus voidaan katsoa pätemättömäksi esimerkiksi silloin, kun osituskirja on väärennetty tai toinen osapuolista on oikeustoimikyvytön.

Silloin kun kyseessä on pesänjakajan suorittama toimitusositus, sitä voidaan moittia kuuden kuukauden määräajassa osituksen toimittamisesta. Moitetta ei nosteta pesänjakajaa vastaan, vaan se nostetaan toista puolisoa vastaan. Ositusta voidaan moittia sisällöllisin tai muodollisin perustein.

Osituksen moittiminen on siis mahdollista, mutta se tulisi tehdä mainitussa määräajassa. Sopimusosituksen ollessa kyseessä, ositusta on kuitenkin mahdollista tietyissä tilanteissa kohtuullistaa, sekä ositus on mahdollista tehdä pätemättömäksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]