Tein kaupat musiikkilaitteesta ja myöhemmin asiantuntija kertoi sen olevan muunneltu versio huomattavasti halvemmasta mallista.
Onko kaupan purkaminen mahdollista lakiteitse, vai voinko vaatia hyvitykstä?

1 vastaus


Minilex

39 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

oletan kertomasi perusteella, että olet ostanut tavaran yksityiseltä henkilöltä. Et maininnut kysymyksessäsi tätä suoraan. Muistutan kuitenkin, että mikäli ostit musiikkilaitteen yksityishenkilöltä tulevat sovellettavaksi kaupan purkua koskevat kauppalain säännökset, mikäli taas ostit musiikkilaitteen elinkeinonharjoittajalta, tulee sovellettavaksi kuluttajansuojalaki. Käytännössä näiden lakien kaupan purkua koskevat säännökset ovat pitkälti samansisältöiset.

Kummankin lain mukaan ostajalla on lähtökohtaisesti oikeus vaatia kaupan purkamista, mikäli kaupan kohteessa on olennainen virhe.
Kauppalain 30§:n mukaisesti ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta, hinnan alennusta tai purkaa kauppa ja vaatia vahingonkorvausta, mikäli kaupan kohteena olevassa tavarassa on virhe, eikä se johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta. Kuluttajansuojalain 19§ koskee hinnanalennusta ja kaupan purkua silloin, kun myyjänä on elinkeinonharjoittaja.

Ostajalla on kauppalain mukaisesti oikeus purkaa kauppa, mikäli sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt tämä käsittää. Edellytyksenä on, ettei virheen korjaaminen tai uusi toimitus tule kyseeseen ja, että ostaja on vedonnut kaupan kohteessa (musiikkilaitteessa) olevan virheeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt virhe havaita. Toisin sanoen ostajan on reklamoitava virheestä kohtuullisessa ajassa virheen havaittuaan tai siitä, kun hänen olisi pitänyt se havaita. Tätä kohtuullista aikaa määrittää osaltaan se, että ostajan on tavaran luovutuksen jälkeen tarkastettava tavara niin pian kuin olosuhteet sallivat.

On kuitenkin muistettava, ettei ostaja saa vedota virheenä asiaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Jos ostaja siis on tarkastanut tavaran ennen kaupantekoa tai on toisaalta ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt myyjän kehotuksen tarkastaa tavara, ei hän saa vedota virheeseen, jonka hän olisi tarkastuksessa voinut havaita.
Mikäli myyjä on kuitenkin toiminut törkeän huolimattomasti tai kunniavastaisesti ja arvottomasti, on ostajalla oikeus vedota tavaran virheeseen myös myöhemmin ja myös silloin, kun hän on tarkastanut tavaran ennen kaupantekoa.
Tällaista kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä voi olla esim. se, että myyjä pyrkii tietoisesti hyväksikäyttämään ostajan puutteellista asiantuntemusta. Myyjän puhtaasti valehdellessa kauppatavaran ominaisuuksista kunnianvastainen ja arvoton menettely voikin tulla kyseeseen.

Tavarassa katsotaan olevan virhe, kun se ei vastaa sitä, mistä kauppaa tehtäessä on sovittu. Kaupan kohteessa on myös virhe, mikäli se ei vastaa myyjän markkinoinnissa tai muuten ennen kaupantekoa antamia tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, ja näiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Mikäli myyjä on siis markkinoinut musiikkilaitetta väärin tiedoin tai muuna kuin mitä se on, tai tuote ei vastaa sitä, mitä sopimuksessa on sovittu, on kaupan kohteessa virhe. Etenkin kirjallisten kauppasopimusten puuttuessa voi olla kuitenkin vaikea osoittaa, että myyjä on antanut virheellistä tietoa tavaran ominaisuuksista.

Mikäli kaupan kohde ei siis vastaa sitä, mistä on sovittu on tärkeää reklamoida asiasta myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Jos myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, voi virheeseen vedota vielä tämän kohtuullisena pidetyn ajan jälkeenkin. Mikäli virhe on olennainen, sitä ei voida korjata tai tavaran tilalle ei voi saada uutta tavaraa, on ostajalla oikeus purkaa kauppa virheen perusteella tai hakea hinnan alennusta. Mikäli myyjä ei tähän suostu, on kuluttajien/ yksityisten henkilöiden välinen riitaisuus saatettava tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta ei nimittäin käsittele tällaisiin kauppoihin liittyviä riitaisuuksia (lukuun ottamatta asuntokauppaa, huoneenvuokraa ja asumisoikeuden luovutusta). Oikeuskäsittely on kuitenkin aina aikaa ja rahaa vievä prosessi, johon ryhtymistä on syytä harkita tarkoin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]