Minilex - Lakipuhelin

Holhouksen alaisen oikeus avioitua ja laatia testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hei,

Lyhyesti: saako holhouksen alainen aikuinen leski ilman virkaholhoojansa lupaa

- mitätöidä olemassaolevan testamentin ja tehdä uuden
- avioitua uudelleen?

1 vastaus


756 vastausta

Hei!

Kiitos kysymyksestä.

Lähtökohtana on, ettei edunvalvoja ei voi tehdä päämiehen puolesta testamenttia, koska se on korostuneesti henkilökohtainen oikeustoimi samoin kuin avioliiton solmiminen. Näin ollen testamentin laatiminen ei kuulu edunvalvojan tehtäviin. Edunvalvonnan alisella henkilöllä onkin oikeus itsenäisesti laatia sekä mitätöidä testamentti omaisuudestaan. Edunvalvoja voi kuitenkin avustaa päämiestä testamentin laatimisessa.

Oikeus testamentin tekemiseen voi kuitenkin estyä esimerkiksi holhouksen alaisen vakavan sairauden vuoksi, joka heikentää olennaisesti hänen päätöksentekokykyään. Testamentti on pätemätön, jos sen tekemiseen on vaikuttanut holhouksen alaisen mielisairaus tai muu vastaava sieluntoiminnanhäiriö. On kuitenkin huomioitava, että testamentin pätemättömyys tulee arvioitavaksi vasta perittävän kuoleman jälkeen ja vain siihen kohdistetun moitteen seurauksena. Etukäteen ei siis voida estää testamentin tekemistä, mutta sen pätevyys voidaan jälkikäteen kyseenalaistaa.

Kuten jo edellä mainittiin edunvalvoja ei voi edustaa päämiestään korostetusti henkilökohtaisissa asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi suostumus avioliittoon. Näin ollen holhouksen alainen voi avioitua ilman edunvalvojan lupaa. Vajaavaltainen voi lisäksi tehdä avioehtosopimuksen edellyttäen, että hän ymmärtää sopimuksen merkityksen ja että edunvalvoja hyväksyy sopimuksen. On kuitenkin huomattava, ettei edunvalvoja voi tehdä avioehtosopimusta päämiehensä puolesta. Edunvalvoja voi ainoastaan hyväksyä avioehtosopimuksen.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]