7.4 tapahtui minulle työtapaturma vas.olkapään kohdistui voimakas isku mikä satutti olkapääni. taistelin vakuutusyhtiön kanssa jo pelkästä kuvauksesta kun vakuutusyhtiö ilmoitti että ei tervettä olkapäätä voi tollee rikkoa. heinäkuus pääsi magneettikuvaukseen ja sieltä selvisi rustorenkaan repeämä mikä vaatisi leikksusta ja nyt eväsi vakuutusyhtiö senkin. Olen sairaslomalla kovilla kivuilla. koska kyseessä on työtapaturma niin jos vakuutusyhtiö ei korvaa niin onko työnantajalla, velvollisuus/pakko leikkauttaa käteni ja maksaa minulle normaali sairasajan palkka.

1 vastaus


Minilex

69 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työnantajalla on velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä työtapaturman varalta, jos työnantajan kalenterivuoden aikana teettämästään työstä maksamat tai maksettavaksi sovitut palkat ovat yhteensä vähintään 1 200 euroa.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Tapaturmaa pidetään työssä sattuneena, jos se on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan myös esimerkiksi työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen ja työtehtävästä johtuva matkustaminen.

Viestissäsi et kerro yksityiskohtia olkapäävamman syntymisestä, mutta jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, kyseessä on työtapaturma.

Työnantajan vakuutuksen on korvattava työtapaturmasta aiheutuneen vahingon vuoksi tarpeellinen sairaanhoito ja tutkimuskulut. Korvattaviin sairaanhoitokuluihin kuuluvat muun muassa ensihoito, vamman tutkimus, määritys ja hoito, lääkkeet sekä sairaanhoitona annettava lääkinnällinen kuntoutus. Korvattaviin tutkimuskuluihin kuuluvat puolestaan kustannukset, jotka ovat aiheutuneet vahingon selvittämiseksi tarpeellisesta lääkärissäkäynnistä sekä lääkärin tekemästä ja määräämästä tutkimuksesta, vaikka vahinkoa ei voitaisikaan luokitella työtapaturmaksi eikä siitä aiheutunutta sairaanhoitoa sen perusteella korvattaisi.

Työnantajan vakuutuksen on siten korvattava sinulle vähintään aiheutuneen vahingon lääketieteellisestä tutkimisesta aiheutuneet tarpeelliset kulut. Jos vahinko on työtapaturma, olet lisäksi oikeutettu korvaukseen tarpeellisista sairaanhoitokuluista.

Jos vahinko osoittautuu korvattavissa olevaksi työtapaturmaksi ja työkykysi on alentunut vähintään 10 prosenttia, sinulla on oikeus päivärahaan yhden vuoden ajan vahinkopäivästä lukien. Päiväraha on enintään 28 päivän ajalta vahinkopäivästä lukien sitä lukuun ottamatta samansuuruinen kuin maksettu sairausajan palkka. Päiväraha määrätään pääsääntöisesti sen työansion perusteella, joka vahingoittuneella on ollut vahinkopäivää edeltävän 28 päivän aikana.

Päiväraha perustuu kuitenkin vuosityöansioon, kun on kulunut 28 päivää vahinkopäivästä lukien sitä lukuun ottamatta. Vuosityöansioon perustuva päiväraha on 1/360 vahingoittuneen tosiasiallisesta tai laskennallisesta vuosityöansiosta. Laissa on kuitenkin säädetty päivärahan vähimmäismäärästä, jota sovelletaan silloin, kun sairausajanpalkkaan tai vuosityöansioon perustuva päiväraha jää liian alhaiseksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »

[chatbot]