Sain 1,5 kk sitten apteekista Flixotide 50 mikrogr. lasten suihkeen. Suihkeen vahvuuden piti olla 250 mikrogr. Olen ollut todella väsynyt ja puolikuntoinen. Yskinyt ja valvonut aamuyöt. Väärä suihkeannos ei ole minua auttanut. Astmani on vasta diagnosoitu ja en huomannut virheellisesti saamaani Flixotideä ennenkuin hoitajan haastatellessa minua per puh oper. varten 27.1.2016. Sairastuin keuhkoputken tulehdukseen ja olen sairaslomalla. 2-kiireellinen (syöpäepäily) leikkaukseni 1.2.2016 päivältä siirtyy 7.3.2016 tehtäväksi keuhkotilanteeni vuoksi. Ei minulla aiemmin tervekeuhkoisena ole ollut keuhkoputken tulehduksia.
Onko minulla oikeus saada korvausta tässä tilanteessa?

1 vastaus


Minilex

90 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

korvausta voi vaatia helpoimmin potilasvakuutuskeskukselta, niin kuin potilasvahinkolaissa säädetään. Toki asiassa voi nostaa myös vahingonkorvauskanteen käräjäoikeudessa, mutta se olisi luultavasti hitaampi ja kalliimpi menettely.

Potilasvahinkolain 1 §:n mukaan potilasvakuutuksesta korvataan henkilövahinko, joka potilaalle aiheutui terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä. Myös lääkkeen toimittamista lääkemääräyksen perusteella pidetään sairaanhoitona. Lain 3 §:n mukaan korvausta ei saa vähäisestä vahingosta.

Ensimmäinen ongelma on, onko teille tapahtunut henkilövahinko. Lainvalmisteluaineiston (hallituksen esitys 91/1998 s. 19-20) mukaan henkilövahinko tarkoittaa terveydentilan haitallista muutosta. Keuhkoputkentulehdusta, unettomuutta ja yleiskunnon heikkenemistä voi pitää sellaisena. On tulkinnanvaraista, onko tämä vahinko vähäinen vai vähäistä suurempi: Se jää potilasvakuutuskeskuksen arvioitavaksi.

Korvauksen tarkemmista edellytyksistä säädetään potilasvahinkolain 2 §:ssä. Korvausta suoritetaan, jos on todennäköistä, että henkilövahinko on aiheutunut esimerkiksi lääkkeen toimittamisesta lainvastaisesti (6 kohta). Pitää siis väittää, että jos olisitte saanut riittävän vahvaa lääkettä, olisitte ainakin 50 % todennäköisyydellä välttänyt terveyshaitat.

Toiseksi pitää osoittaa, että lääke toimitettiin vastoin lakia, asetusta tai niiden perusteella annettuja määräyksiä. Lainvalmisteluaineiston mukaan vahinkoon johtava virhe voi tapahtua esimerkiksi lääkevalmisteen luovuttamisessa (HE s. 25): Kun saitte eri lääkkeen kuin tarkoititte, oli kyse tällaisesta tilanteesta. Apteekki voi sinänsä vaihtaa lääkkeen halvempaan
vaihtokelpoiseen lääkkeeseen, mutta tässä tapauksessa suihkeet eivät kai olleet vaihtokelpoisia.

Korvausta vaaditaan potilasvakuutuskeskukselta potilasvahinkoilmoituksella. Ilmoituslomakkeita saa esimerkiksi keskuksen nettisivuilta. Korvauksen saannista ei ole varmuutta, koska vahinkoa saatetaan pitää vähäisenä. Kaikki mahdollisuudet korvauksen saamiseen ovat kyllä olemassa. Jos ette ole tyytyväinen korvaukseen, voitte myös nostaa vahingonkorvauskanteen apteekkia vastaan. Eri asia on, menestyisikö kanne sen paremmin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »