Kuinka pitkäksi aikaa sakko määrätään ?
Kauanko päätöksen odottaminen käräjäoikeudelta keskimäärin kestää ?
kenen kuuluu valvoa, että tapaamiset sujuvat em.tavalla, joita sopimuksessa edellytetään ?
Käytetäänkö todistajia ?

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos viestistäsi!

Kertomasi perusteella vaikuttaa siltä, että kyseessä voisi olla tilanne, jossa vanhempien välillä vahvistetun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa on haettu tuomioistuimelta. Sosiaalitoimen vahvistamaa sopimusta voidaan vaatia tuomioistuimessa täytäntöönpantavaksi, jos sitä ei ole noudatettu. Täytäntöönpano-oikeudenkäynti on erotettava perustetta koskevasta oikeudenkäynnistä. Täytäntöönpano-oikeudenkäynnin päätöksellä annetaan täytäntöönpanomääräys, sen ollessa lapsen edun mukaista, ja täytäntöönpanon toteuttaminen voidaan turvata pakkokeinolla, kuten uhkasakolla. Asia pyritään yleensä hoitamaan ilman tuomioistuinprosessia, ohjaamalla se ensin täytäntöönpanosovittelussa käsiteltäväksi. Joissakin tilanteissa täytäntöönpanomääräys voidaan antaa myös ilman pakkokeinoa.

Esittämiesi kysymysten osalta voidaan huomioida, että uhkasakko asetetaan lain mukaan pääsääntöisesti kiinteänä, mutta se voidaan erityisestä syystä asettaa myös niin, että sakon suuruus määräytyy kuluvan ajan mukaisesti. Tällöin kyse on niin sanotusta ”juoksevasta uhkasakosta”, jolle asetetaan kiinteä peruserä sekä lisäerä, joka koskee jokaista päätöksessä ilmoitettavaa ajanjaksoa, jona päätöstä ei ole noudatettu. Uhkasakko voidaan asettaa juoksevana tapaamisoikeuden täytäntöönpanemiseksi myös sillä tavalla, että lisäerä tulee jokaisesta kerrasta, jona päätöstä ei ole noudatettu. Juokseva uhkasakko voidaan asettaa ajanjaksolle, joka on asettamispäivästä laskien enintään kuusi kuukautta. Käräjäoikeus voi antaa päätöksensä eli tuomion mahdollisuuksien mukaan jo oikeudenkäynnin päätteeksi, mutta päätös voidaan antaa myös käräjäoikeuden kansliassa kirjallisesti, tavallisesti noin kahden viikon kuluessa käsittelystä. Tehty sopimus sitoo osapuoliaan ja sopimuksen mukaisen toimimisen takaamiseksi on voitu asettaa esimerkiksi mainitun kaltainen pakkokeino. Uhkasakon asettamispäätöksen osalta on katsottu, että jollei uhkasakolla velvoitettu osapuoli ole henkilökohtaisesti läsnä päätöstä annettaessa, on se postitettava hänelle välittömästi tiedoksi. Jos täytäntöönpanomääräystä ei ole noudatettu, tulee uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi hakea vielä erillisellä täytäntöönpanohakemuksella. Uhkasakko voidaan tuomita, vaikka uhkasakon asettamispäätös ei olisi vielä lainvoimainen. Ennen uhkasakon maksettavaksi tuomitsemista on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi.

Selvitettäessä täytäntöönpanoasiaa tuomioistuimen toimesta, voidaan lausunto pyytää valtion tai kunnan viranomaiselta, minkä lisäksi voidaan kuulla sovittelijaa tai muuta henkilöä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »