Hei! Minulla on venepaikka järven rannassa (kesämökkini on saaressa). Venepaikalle vievän tien varrella on useampikin kesämökki. Yksi mökkiläisistä näki minut kaupassa, ja kertoi heidän pitäneen kokouksen tien asioista. Vaikka maksan vuotuisen tiemaksun, niin minulle ei kokouskutsua lähetetty. En ole saanut mustaa valkoisella tehdyistä pää-töksistä.
Siinä jutellessamme hän sanoi keräävänsä rahan tuodusta hiekasta ja tulevasta soras-tuksesta. Hän kertoi summan, joka hänelle pitää antaa. Laskua ei siis lähetetä. Olen pohtinut, että maksavatkohan muut saman verran. Pitääkö miehelle antaa hänen vaa-timansa rahat?

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos viestistäsi!

Kertomasi perusteella vaikuttaa siltä, että kulkuyhteyden luomiseksi on perustettu tieoikeus, joka mahdollistaa tietyn alueen pysyvän käytön. Tieoikeuden perustaminen saattaa olla tärkeää, jotta kiinteistöä voidaan käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla, kuten esittelemässäsi tapauksessa on asia kesämökin osalta. Tieoikeuden haltija on samalla myös tiekunnan tieosakas, jonka kiinteistöllä on käyttöoikeus tiettyyn yksityistiehen. Tiekunnan perustaminen tapahtuu tietoimituksessa tai lain määräämin tavoin tielautakunnan päätöksellä. Tieosakkaat päättävät tienpidosta sekä muista tiekuntaa koskevista asioista pääsääntöisesti tiekunnan kokouksessa. Erilaiset tieosakkaiden maksettaviksi tulevat maksut tulee päättää tiekunnan kokouksessa, jolloin tulee tehdä päätös myös esimerkiksi tie- ja käyttömaksujen maksuunpanoluettelon vahvistamisesta.

Tiekunnan tulee pitää vuosikokous joka vuosi ennen kesäkuun loppua, jollei asiasta toisin päätetä. Kokouksen koolle kutsuminen on toimitsijamiehen, hoitokunnan puheenjohtajan tai tarpeen vaatiessa edellä mainittujen varamiehen tehtävä ja kutsukirje on toimitettava kaikille tieosakkaille postin välityksellä tai muulla tavalla. Jos edellä mainitut henkilöt joko laiminlyövät kutsua vuosikokouksen koolle tai kieltäytyvät kutsumasta tieosakkaita ylimääräiseen kokoukseen, voi tieosakas hakea tielautakunnalta oikeuden kutsua tieosakkaat kokoukseen lain määrittelemällä tavoin. Mainitsemiesi seikkojen perusteella voitaisiin tulkita tiekunnan pitäneen kokouksen lähettämättä kaikille tieosakkaille kokouskutsua lain vaatimalla tavalla.

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävä on laatia myös muun muassa maksuunpanoluettelo, josta ilmenevät esimerkiksi tieyksikköä vastaavien tiemaksujen suuruudet ja tieosakkaiden suoritettaviksi tulevat muut maksut. Maksuunpanoluettelon on oltava asianosaisten nähtävillä 14 päivää ennen tiekokousta, jossa maksuunpanoluettelo on tarkoitus vahvistaa. Tieosakkaiden ja eräiden muiden henkilöiden tulee olla mahdollista tehdä luetteloa vastaan muistutus. Esittelemäsi tapauksen osalta on olennaista myös, että tilanteessa, jossa asia voi koskea henkilön etua tai oikeutta, on henkilöllä oikeus saada toimitsijamieheltä tai hoitokunnan puheenjohtajalta pyynnöstä joko ote tai oikeaksi todistettu jäljennös pöytäkirjasta. Näin ollen voitaisiin katsoa, että maksujen tulee ilmetä vaadittavista asiakirjoista selkeästi ja lain edellytykset täyttäen, jotta tieosakkaan oikeudet toteutuvat ja maksu on oikeutettua vaatia.

Tapauksen osalta saattaa olla hyödyllistä huomioida tieosakkaalle tai muulle asianosaiselle osoitettu oikeus saattaa asia tielautakunnan ratkaistavaksi katsottaessa, että tiekunnan kokouksen päätöstä ei ole tehty laillisessa järjestyksessä, se ei ole muutoin lain mukainen tai se loukkaa henkilön oikeutta tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta. Yleisesti ottaen voidaan katsoa, ettei kokousta ole järjestetty lain vaatimusten mukaisesti, jos kokouskutsuja ei ole lähetetty tai lain säännöksiä noudatettu myöskään muutoin. Tielautakunnan lain yksityisistä teistä mukaan tekemiin päätöksiin voidaan hakea edelleen muutosta valittamalla asian ratkaisusta maaoikeuteen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »