Saako yli 25vuotias olla seksuaalisessa kanssakäymisessä 16vuotiaan kanssa jos molemmat ovat suostuvaisia siihen?

1 vastaus


Minilex

64 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Kiitos kysymyksestä.

Suomessa suojaikäraja on 16 vuotta. Suojaikäraja tarkoittaa laissa säädettyä ikärajaa, jota nuoremman henkilön katsotaan olevan kykenemätön antamaan suostumustaan seksuaaliseen kanssakäymiseen. Vastaavasti yli 16-vuotiaan henkilön katsotaan voivan antaa suostumuksensa seksuaaliseen kanssakäymiseen, joten lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rikostunnusmerkistö ei ainakaan täyty. Tietyissä tilanteissa kuitenkin myös yli 16-vuotiaaseen, mutta alle 18-vuotiaaseen henkilöön kohdistuva sukupuoliyhteys tai muu seksuaalinen teko voi täyttää rikoslain mukaisen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Yleensä tämä merkitsee jonkinlaisen auktoriteettiaseman, kuten valmentaja ja valmennettava tai opettaja ja oppilas, hyväksikäyttöä.

Rikoslaissa kuitenkin mainitaan, että alle 18-vuotiaaseen kohdistuva sukupuoliyhteys tai seksuaalinen teko voi täyttää seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön myös silloin, jos tämän alle 18-vuotiaan henkilön kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä ja tätä kypsymättömyyttä käytetään törkeästi väärin.

Mitään tarkkaa määrää laissa mainitulle ikäerolle ei ole asetettu, ja alle 18-vuotiaan henkilön kypsymättömyyttäkin tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Tästä johtuen 16- ja 25-vuotiaan välisen seksuaalisen kanssakäymisen laillisuus riippuu tapauksen tarkemmista olosuhteista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »