Kyselisin neuvoa mitä pitäisi tehdä kun epäilen että työnantajani levittelee minun ulosotto tietoja ulkopuolisille ja puuttuu liikaa muihinkin asioihin ? Työnantajani sanoi myös minulle että oli yrittänyt selvittää kuinka paljon minulla on ulosotossa. Mitä pitäisi tehdä?

1 vastaus


Minilex

60 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on myös kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen. Työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensisijassa työntekijältä itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta, on työnantajan hankittava suostumus tietojen keräämiseen työntekijältä. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos työnantaja hankkii henkilöluottotietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Työnantajan tulee kuitenkin ilmoittaa työntekijälle etukäteen tätä koskevien tietojen hankkimisesta luotettavuuden selvittämistä varten. Luottotietoja hankkiessaan työnantajan tulee myös ilmoittaa työntekijälle mistä rekisteristä luottotiedot hankitaan.

Työnantajalla on oikeus saada ja käyttää tehtävään valittua työnhakijaa koskevia henkilöluottotietoja työnhakijan luotettavuuden arvioimiseksi, kun työnhakijan on tarkoitus toimia työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä luotettavuutta ja joihin sisältyy päätäntävaltaa tehdä työnantajan puolesta merkittäviä taloudellisia sitoumuksia tai tosiasiallisesti itsenäistä harkintavaltaa tällaisten sitoumusten valmistelussa, joissa työntekijän nimenomaisena tehtävänä on taloudellisesti merkittävien luottojen myöntäminen ja valvonta, joiden hoitamiseksi annetaan pääsy sellaisiin työnantajan tai tämän asiakkaan kannalta keskeisiin liike- ja ammattisalaisuuksiin, joiden suojaamisesta on erityisesti huolehdittu, joiden hoitaminen edellyttää sellaisia tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, joiden avulla voidaan siirtää työnantajan tai tämän asiakkaan varoja tai muuttaa niihin liittyviä tietoja, tai joissa työntekijä käyttää tällaisen tietojärjestelmän pääkäyttäjän valtuuksia, joiden olennaisena osana on käsitellä ilman välitöntä valvontaa arvoltaan merkittävää määrää rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä, jotka ovat työnantajan tai tämän asiakkaan omaisuuden vartiointitehtäviä tai joiden luonteeseen pääsääntöisesti kuuluu valvomaton työskentely yksityiskodissa.

Joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja.

Mahdollisesti tapahtuneesta ulosottotietojen levittämisestä sivullisille henkilöille on mahdollista olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuun.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »