Henkilö B lähetti henkilön A sähköpostiviestin eteenpäin luettavaksi. Sähköposti oli hyvin henkilökohtainen ja melko arkaluontoinen. Viesti ei herjaa ketään, mutta on surullinen ja epätoivoinen.

A koki viestin kuitenkin itseään loukkaavaksi ja halusi lähettää sen eteenpäin arvioitavaksi. Hän lähetti sen eteenpäin usealle ihmiselle välittömästi keskustelematta A:n kanssa asiasta. Henkilö B on johtaja ja henkilö A alamainen. Asia (sähköpostin jakaminen) tuli henkilön A tietoon 9 kuukauden kuluttua. Sähköpostia käytetään A:ta vastaan.

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Perustuslain 10 §:n mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestinnän salaisuus on loukkaamaton. On kuitenkin huomattava, että viestinnän osapuolet (lähettäjä ja vastaanottaja) eivät ilman erillistä salassapitovelvollisuutta ole velvollisia olemaan kertomatta viestinnästä kolmannelle. Kyse on siis siitä, ettei ulkopuolisilla tahoilla ole lupaa ottaa selvää osapuolten välisestä viestinnästä. Saamansa sähköpostin saa siis pääsääntöisesti välittää jollekulle toiselle.

Sähköpostista ilmenevien tietojen levittäminen voi kuitenkin olla kiellettyä, jos kyse on arkaluonteisista tiedoista. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 §:ssä on erikseen säännelty työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja. Työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain tietyt lainkohdassa mainitut henkilöt, eivätkä he saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle.

Jos toisen yksityiselämää koskevaa informaatiota on saatettu lukuisten ihmisten saataville siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, voi kyse olla rikoslain 24:8 §:n mukaisesta yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Työntekijää ei myöskään saa kohdella eriarvoisesti mm. terveydentilan, perhesuhteiden tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Jos työnantaja tai tämän edustaja palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työntekijän epäedulliseen asemaan rikoslain 47:3 §:ssä mainittujen työntekijän henkilöön liittyvien seikkojen perusteella, on kyse työsyrjinnästä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »