Minilex - Lakipuhelin

Potilaan tyytymättömyys silmälääkärin toimintaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hei! Tahtoisin vastauksen seuraavaan asiaan. Potilaalla on näkökenttäpuutosta, joka on hieman alle neljäsosa kentästä. Trafin ohjeistuksen mukaan se oikeuttaa hänen ajolupansa harkintaan. Silmälääkäri kuitenkin tulkitsee puutoksen todistettavasti todellisuutta suuremmaksi, jolloin potilas ei saa mahdollisuutta harkintaan. Mitä lakeja vastaan silmälääkäri toimii? Kiitos vastauksestanne!

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (potilaslain) 3 §:n mukaan potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Jos potilas ei koe tämän oikeutensa toteutuneen, hänellä on potilaslain 10 §:n mukaan oikeus tehdä kirjallinen muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Toimintayksikön on tällöin annettava kohtuullisessa ajassa potilaalle kirjallinen vastaus muistutukseen sekä neuvottava potilasta asian vireillepanossa, jos muistutusta käsiteltäessä on ilmennyt, että seurauksena voi olla vahingonkorvausvastuu, syytteen nostaminen, ammatinharjoittamisoikeuksien poistaminen tai rajoittaminen taikka kurinpitomenettely. Ääritilanteissa kyseeseen tulee myös potilaslain 10 a §:ssä tarkoitettu kantelu, jonka tyytymätön potilas voi toimittaa valvontaviranomaisen (aluehallintovirasto tai Valvira) tutkittavaksi.

Potilaslakiin liittyvissä kysymyksissä potilasta neuvoo potilasasiamies, joka voi myös avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies, ja hänen yhteystietojaan voi tiedustella hoitoa antaneesta toimintayksiköstä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »